Ondertekening convenant Toezichtkring natuurhandhaving

21 maart 2013

Ondertekening convenant Toezichtkring natuurhandhaving

Onder de titel “Toezichtkring Natuurhandhaving” werkt sinds 2000 een aantal partijen binnen de provincie intensief samen op het gebied van groene handhaving in Fryslân. Het gaat om de provincie Fryslân, de regiopolitie (nu Eenheid Noord Nederland), Sportvisserij Fryslân, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Natuurmonumenten en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De sleutel tot het succes van dit samenwerkingsverband is gelegen in het feit dat expertise op het gebied van de aanpak van strafbare handelingen (politie) wordt gebundeld met de vak- en gebiedskennis van de overige partijen. Hierdoor worden controles, zowel op land als op het water, precies op de momenten en plekken uitgevoerd waar dit het hardste nodig is. Op deze manier worden zaken als vis- en wildstroperij, illegale bomenkap en afvaldumpingen stevig aangepakt.

De betrokken partijen zijn van mening dat deze succesvolle samenwerking dient te worden voortgezet en dat daarbij moet worden ingespeeld op een aantal ontwikkelingen zoals de komst van de regionale uitvoeringsdienst FUMO, diverse reorganisaties bij de partnerorganisaties en landelijke eisen m.b.t. de organisatie van de handhaving. Daarom willen genoemde partijen intensiever samenwerken om de groene handhaving in Fryslân te borgen en te versterken. Deze intentie zal worden bekrachtigd door het gezamenlijk tekenen van het Convenant Toezichtkring Natuurhandhaving Fryslân 2013-2016. Zoals onlangs door het Ministerie van EZ werd aangegeven vormt de koers die hiermee in Fryslân wordt ingezet, een voorbeeld voor de rest van Nederland.

Het convenant zal als onderdeel van een informatief programma worden getekend op 12 april 2013 in het Conferentieoord Nieuw Allardsoog te Bakkeveen. Namens Johannes Kramer, gedeputeerde van de provincie Fryslân en overige partijen nodigen wij u graag uit om deze feestelijke gebeurtenis bij te wonen. In verband met de catering verzoeken wij u zich alvast aan te melden.

  • Wat: Bestuurlijke ondertekening convenant Toezichtkring Natuurhandhaving Fryslân 2013-2016
  • Waar: Conferentieoord Nieuw-Allardsoog, Jarig van der Wielenwei 6, Bakkeveen.                        Contactinformatie en routebeschrijving via  http://www.nieuw-allardsoog.nl/
  • Wanneer: Vrijdag 12 april van 10:30 tot 12:30 met aansluitend een lunch. De aanmelders krijgen het definitieve programma ruim van te voren gemaild.
  • Aanmelden: Graag doorgeven naam, organisatie en wel/geen lunch via d.bosman@friesemilieufederatie.nl