Online GroenLunch: Natuurinclusieve zonneparken; de nieuwe Friese standaard!

31 mei 2022

Online GroenLunch: Natuurinclusieve zonneparken; de nieuwe Friese standaard!

De klimaatcrisis en biodiversititeitscrisis kun je niet los van elkaar zien. De FMF streeft naar een natuurinclusieve energietransitie. Energieplannen voor bijvoorbeeld zonneparken of windmolens moeten niet onnodig tot ecologische en landschappelijke schade leiden. Er zijn juist volop kansen in de natuur en het landschap die we moeten benutten. Als FMF maken we ons hier sterk voor. Ieder energieproject levert winst op voor de natuur! 

De klimaatcrisis vraagt dringend om actie op alle fronten. Daarbij hoort een Regionale Energie Strategie (RES) met een hoog ambitieniveau voor grootschalige duurzame energieopwekking. Het is onvermijdelijk dat ons Friese landschap daardoor verandert en ecosystemen worden beïnvloed. Maar ook de natuur en het landschap staan in Friesland onder grote, toenemende druk. Ziedaar de uitdaging in de energietransitie: een snelle opschaling van hernieuwbare energieopwekking én ervoor zorgen dat onze provincie aantrekkelijk en leefbaar blijft voor mens en natuur.  

Dat lijkt misschien tegenstrijdig, maar er zijn volop kansen om ecologische en landschappelijke waarden juist te versterken. Tijden de online GroenLunch op 27 juni a.s. laten we ons door Kay Cesar (senior scientist TNO en voorzitter consortium Zon in Landschap) informeren over natuurinclusieve zonneparken. En we gaan in gesprek met Sietske Poepjes (gedeputeerde provinsje FRL), Wiebe Bouma (directeur Landschapsbeheer Friesland), Ellen Bruins Slot (voorzitter Ús Koöperaasje) en Suzanna Bekkema (programma manager Friese Milieu Federatie). Om de Friese RES natuurinclusief te maken ligt er nog flink veel werk. We gaan in gesprek over de opgave die er ligt, de spanningen die het oplevert en de mogelijkheden die we zien in Friesland.

De presentaties:

Presentatie Kay Cesar  Presentatie Suzanna Bekkema

 

 

  • Datum: Maandag 27 juni
  • Tijd: 12.00 – 13.00 uur ·
  • LocatieYoutube
  • Kosten: kosteloos

Nu kijken