Onvolledige berichtgeving ANP en NU.nl

17 juni 2014

Onvolledige berichtgeving ANP en NU.nl

Het ANP en NU.nl hebben gisteren een bericht verspreid over het treurige feit dat rond Sneek en Sondel minstens vijf bomen omgezaagd zijn waarin zich nesten van roofvogels bevonden. Het gaat waarschijnlijk om nesten van buizerds. De Friese Milieu Federatie is van mening dat deze verwerpelijke praktijken moeten stoppen en roept de overheid op om effectieve maatregelen tegen roofvogelvervolging  te nemen.

In het genoemde bericht van ANP en NU.nl wordt ook opgemerkt dat 2011 het dieptepunt was met ruim 100 meldingen van roofvogelvervolging in Friesland. ANP en NU.nl melden tevens dat volgens de Friese Milieu Federatie de daders moeten worden gezocht onder boeren en ‘in kringen die zeggen weidevogels te willen beschermen’.

“Dit citaat slaat op de situatie van 2011 en is gebaseerd op de feiten van toen”, aldus Arnoud de Vries van de FMF. “Er worden in Friesland nog steeds roofvogels vervolgd. Ook in andere delen van Nederland worden regelmatig meldingen gedaan van vervolging van wilde dieren. Wat de werkelijke omvang in Nederland is en wie dit doen, is niet bekend.”