Onze impact is groot

4 juli 2018

Onze impact is groot

De Natuur en Milieufederaties (NMF’s) – de Friese Milieu Federatie is één van de twaalf natuur- en milieufederaties – dragen via diverse activiteiten substantieel bij aan mooie en duurzame provincies. Om in kaart te brengen wat de impact van onze activiteiten is, voeren we jaarlijks een impactmeting uit. Deze impactmeting is gekoppeld aan de doelen en strategie zoals die in het meerjarenbeleidsplan zijn beschreven.

Onze impact (2017) in vogelvlucht