Oosterwolde zoemt dankzij zaai-actie volkstuinders

19 mei 2016

Oosterwolde zoemt dankzij zaai-actie volkstuinders

Op zaterdag 14 mei werd op feestelijke wijze op een perceel van de Volkstuinvereniging Jardinga in Oosterwolde een bloemenweide ingezaaid. 

fd-oosterwolde-zoemt4-950x712

Jardinga, een volkstuinvereniging met ruim tachtig actieve leden, kreeg op de locatie Schottelenburg aan de Rijweg de beschikking over een voormalige ponyweide, vlak naast het volkstuincomplex.

Aangezien er niet direct behoefte was aan nog een aantal kavels volkstuin, was de keus voor het aanleggen van een bloemenweide snel gemaakt, temeer daar één van de leden ook actief is als imker.


Project Friesland zoemt
Voorzitter Christine Goudberg-van Oostveen in haar openingswoord: “Wij hebben ons ingeschreven bij het project: ‘Friesland zoemt’ van de Friese Milieu Federatie. Toen wij uiteindelijk als deelnemer waren toegelaten, is er hard gewerkt om de lap grond van ruim 20 are geschikt  te maken voor de aanleg van een bloemenweide. Er stond veel zuring, dus we hebben moeten ploegen. Daarna is de grond gefreesd en nu mogen wij het inzaaien.”

Zaadmengsel voor tweejarigen
Nadat Jojanneke Bijkerk, van Cruydt-Hoeck, die het project als leverancier van wildeplantenzaden begeleidt, nog enkele zaai- en maai-instructies heeft gegeven, wordt door de aanwezige leden het zaad van ruim dertig wilde planten over het land uitgestrooid.

Het is een zaadmengsel, met name geschikt voor de lichtere grond. Het wordt, vermengd met zand breedwerpig en dun uitgezaaid. Het zijn met name tweejarige plantensoorten. Dat betekent dat er aan het eind van dit groeiseizoen wel enkele bloeiende soorten zijn, maar dat pas volgend jaar de bloemenweide in zijn volle pracht te bewonderen zal zijn, mits het perceel op de juiste wijze wordt onderhouden.

Daarbij is tijdig maaien, liefst met een lichte tuinmachine met vingerbalk, om de grond niet te verstikken,  van groot belang. Het levert mooi kruidenrijk hooi op.

Twintig bloemenweides
Er zijn al ruim twintig locaties met een dergelijke bloemenweide in het kader van ‘Friesland zoemt’. Zij zijn essentieel voor bijen, vlinders en andere insecten.

De bijenstand gaat de laatste jaren achteruit en met name de wilde bij heeft te lijden van het afnemen van gevarieerde stukken natuur; de biodiversiteit neemt af.

Dat terwijl bijen een erg belangrijke schakel vormen in de natuur voor de voedselproductie. Zij bestuiven bloemen waarna die vruchten gaan dragen, denk bijvoorbeeld aan aardbeien, appels en peren.

Doelstelling van het project is om een groot lint bijenweides door heel Friesland te realiseren.

Groente voor de Voedselbank
De leden van de volkstuinvereniging zijn enthousiast over dit project. Het past ook in hun streven zo natuurlijk mogelijk te tuinieren. Zij rekenen er op dat door de komst van meer bijen de opbrengst van de tuinen nog wordt vergroot.

Voor de voedselbank van Oosterwolde is  dat ook goed nieuws: de groente die over is, gaat naar deze organisatie. Volkstuinvereniging Jardinga onderhoudt een goede relatie met de voedselbank van Oosterwolde.  Eén van de leden is op dit moment te ziek om zijn perceel te onderhouden. Hij stelt de volledige oogst beschikbaar  voor de Voedselbank. Collega tuinders onderhouden zolang zijn lapje grond.

Vlinderstruiken
Langs de pas ingezaaide bloemenweide zijn enkele tientallen vlinderstruiken (Buddleja) geplant. Samen met de honderden vinders die door deze planten worden bezocht, zorgen zij dit seizoen al voor een fraai gekleurde rand rondom de bijenweide.

Tekst en foto’s: Keimpe Vlietstra