Op 20 Friese locaties aan het werk voor de bij tijdens NLdoet

12 maart 2019

Op 20 Friese locaties aan het werk voor de bij tijdens NLdoet

Ze zorgen voor de kers op je taart en de aardbeien onder je slagroom. Wilde bijen zijn heel belangrijk voor onze voedselvoorziening én voor het behoud van de natuur. Tachtig procent van alle Nederlandse plantensoorten is afhankelijk van bestuiving door wilde bijen en andere insecten. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 358 soorten is bedreigd. Om de wilde bijen te ondersteunen organiseert Landschapsbeheer Friesland samen met vele vrijwilligers en in samenwerking met Cruydt-Hoeck en Nederland Zoemt op 15 en 16 maart voor de tweede keer de Friese Bijenwerkdag.

De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft, is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid. Dit is een direct gevolg van de intensieve grootschalige landbouw, de verstedelijking en het strakker en efficiënter beheer van het openbare groen. Bijen worden niet blij van gazons als een biljartlaken en bermen waaruit alle bloemen zijn verdwenen.

Met Nederland Zoemt wordt gezorgd voor structureel meer voedsel en nestgelegenheid voor wilde bijen. Dit gebeurt ook op de Bijenwerkdag. Met z’n allen aan het werk voor de wilde bij. Om het aantal nestgelegenheden te vergroten worden er bijenhotels gebouwd, open zandplekken gecreëerd en steilwandjes aangelegd. Tevens wordt de voedselvoorziening (nectar en stuifmeel) verbeterd en daarom worden kruiden, bloemen, struiken en bomen geplant. Op 20 locaties in Friesland kan iedereen de handen uit de mouwen steken tijdens de Bijenwerkdag. Landelijk zijn er 136 locaties waar men aan het werk kan.

Kijk op www.landschapsbeheerfriesland.nl/bijenwerkdag voor alle Friese Bijenwerkdag-klussen.

Naast de Bijenwerkdag zijn er diverse activiteiten en programma’s ontwikkeld die bijdragen aan bescherming van de wilde bij zoals; groen beheerprogramma voor gemeenten, lesprogramma voor scholieren, citizen science activiteiten met o.a de Nationale Bijentelling op 13 en 14 april 2019.
En natuurlijk het aanleggen van wilde bijenplekken in samenwerking met bewoners, vrijwilligers, gemeenten, maatschappelijke partners en bedrijven. De Bijenwerkdag op vrijdag 15 en zaterdag 16 maart wordt in heel Nederland georganiseerd. Kijk voor alle 136 locaties op Nederlandzoemt.nl. De Bijenwerkdag vindt plaats in samenwerking met NLDoet, de grootste vrijwilligersactie van Nederland.