Opening Project “Kijk Eens met Andere Ogen” op 12 juni

Opening Project “Kijk Eens met Andere Ogen” op 12 juni

Fmf, Kening fan ‘e Greide en Natuurmonumenten lanceren op 12 juni een
bijzonder project: “Kijk Eens Met Andere Ogen”. De opening vindt plaats in de vogelkijkhut
van Skrins. Met dit project willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor het belang van
het bijzondere Friese weidelandschap. Gedeputeerde van de provincie, Johannes Kramer, zal
de opening van het project verrichten.

In de hut maak je kennis met verschillende personages die het omringende landschap vanuit
hun perspectief bekijken. Een bijbehorende fietsroute neemt je verder mee dat landschap
in. Echter, de fietser stapt nu op de fiets met een vernieuwde blik.

Deze fietsroute begint en eindigt in Sneek. De fietsroute neemt bezoekers mee de
Greidhoeke in, het gebied tussen de steden Leeuwarden, Sneek, Bolsward en Franeker. De
organisaties zullen hierna nieuwe fietsroutes en nieuwe personages ontwikkelen om zo de
steden rondom de Greidhoeke te verbinden met de verhalen en perspectieven van het
buitengebied. Ook voor toeristen is het een unieke manier om dit landschap te ontdekken.
Kijk Eens Met Andere Ogen is een project van de Friese Milieu Federatie met steun van
Provincie Fryslân, Kening fan ‘e Greide, Natuurmonumenten en Promotie Greidhoeke.

Download hier de fietsroute (pdf)

We nodigen belangstellenden en de pers van harte uit op 12 juni in de Vogelhut van Skrins,
Monsamabuorren 5A te Hinnaard. Graag aanmelden via https://forms.gle/EgE3fv2uUKcjYsUi6

Programma:
– 14.45: Inloop
– 15.00: Opening door gedeputeerde Johannes Kramer, Natuurmomenten en Friese
Milieu Federatie
– 15.15: Marcia de Graaff en Hanneke Wijnja lezen voor uit het boek: “Kijk Eens Met
Andere Ogen”.
– 15.30: Koffie, thee en taart en gelegenheid om het boek "Kijk Eens Met Andere Ogen"
te lezen.
– 16.00: Einde programma
Er kan langs de weg bij Monsamabuorren worden geparkeerd.

De locatie: