Opleiding Friese Permacultuurlandbouw

30 januari 2017

Opleiding Friese Permacultuurlandbouw

 

Netwerk Duurzame Dorpen organiseert in samenwerking met Permacultuurschool Nederland en Zelfoogsttuin Ús Hôf en met financiering van het Stimuleringsfonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland ‘De eerste editie van de tweejarige Opleiding Friese Permacultuurlandbouw’.

De opleiding is gericht op ondernemers in Friesland die serieus overwegen een productietuin voor groenten, fruit of noten te beginnen, al dan niet in aanvulling op een akkerbouw of veeteeltbedrijf. Deelnemers dienen te kunnen beschikken over minimaal één hectare landbouwgrond.

De opleiding begeleidt de deelnemer bij het opzetten van een eigen productietuin op basis van Permacultuur. Deze tuinen met groenten en fruit van één tot vier hectare groot kunnen voorzien in de dagelijkse behoefte aan groenten van 100/400 volwassenen. “Wij vinden dit als Rabobank een prachtig initiatief om duurzaam ondernemerschap in de agrarische sector te stimuleren”, aldus Jan Feenstra, directeur bedrijven Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland.

Het eerste jaar van de opleiding is gericht op de kennisoverdracht over permacultuur en mondt uit in een tuinontwerp, keuze voor te planten soorten en benodigde materialen. Ook is er aandacht voor de samenhang met overige bedrijfsvoering, het ontwikkelen van een lokale afzetmarkt en kennis op het gebied van wet- en regelgeving.  Het tweede jaar van de opleiding is gericht op de individuele plannen van de deelnemer, op de bedrijfsvoering en zal ook directe bedrijfsadvisering behelzen. De precieze invulling zal worden afgestemd op de behoeften van de deelnemers.

Het eerste jaar zal starten op maandag 27 februari 2017 en doorlopen tot maandag 18 december 2017. Hoofddocenten zijn Taco Blom (Permacultuurschool Nederland) en Bregje Hamelynck (Zelfoogsttuin Ús Hôf, Sibrandabuorren). Daarnaast zullen verschillende gastdocenten onderdelen van de opleiding verzorgen. Aanmelding voor het eerste jaar is geen verplichting tot deelname aan het tweede jaar. Het eerste jaar van de opleiding bestaat uit 20 dagen theorie, excursies en bedrijfsbezoeken. Daarnaast worden de deelnemers geacht stage te lopen. Stageadressen worden door de opleiding voorzien, maar eigen invulling of aanvulling is mogelijk. Het Stimuleringsfonds van Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland sponsort een substantieel deel van de cursuskosten voor het eerste jaar van deze eerste editie.

Op woensdag 1 en dinsdag 7 februari wordt een informatiebijeenkomst over de opleiding georganiseerd van 20.30 – 22.00 uur ten kantore van Netwerk Duurzame Dorpen op de Buorren 28 te Raerd. Bij voorkeur vooraf aanmelden bij bregje@ushof.nl.
Aanvullende informatie en aanmeldformulier zijn te vinden op deze pagina. Inschrijven voor de opleiding kan tot en met 15 februari 2017. Toelating op volgorde van aanmelding. Er is plaats voor maximaal 20 deelnemers.

Voor aanvullende vragen kunt u terecht bij:

Bregje Hamelynck
Netwerk Duurzame Dorpen
Coördinator Voedselwerkplaats Súdwest Fryslân

06 – 290 467 23
bregje@ushof.nl