Oproep aan Tweede Kamer

1 mei 2012

Oproep aan Tweede Kamer

De Natuur en Milieufederaties Groningen en Drenthe hebben de Tweede Kamer opgeroepen om de procedures voor de grootschalige windplannen in het Oldambt en de Veenkoloniën on hold te zetten. Niet het Rijk, maar de provincies en gemeenten moeten het voortouw nemen bij de uitwerking van windplannen. Betrokkenheid van omwonenden is daarbij van groot belang.

Rijkscoördinatieregeling
Alle windplannen groter dan 100 MW vallen onder de Rijkscoördinatieregeling (RCR). In het Oldambt is voor 1000 MW aan plannen ingediend. Het Oldambt is het gebied tussen Winschoten, NIeuweschans en Delfzijl, en grenst aan de Dollard. Hieronder kunt u een gebiedcasus lezen over de windplannen in het Oldambt.

Ook in de Veenkoloniën zijn RCR-procedures gestart. Het betreft hier een windpark langs de N33 in Groningen en windparken Drentse Monden en Oostermoer in Drenthe RCR-procedures gestart.

Door een opeenstapeling van ondoordachte plannen van grondeigenaren en projectontwikkelaars is de maat inmiddels volstrekt zoek. Er is sprake van een confrontatie met natuur en landschap en omwonenden. Omwonenden zijn op geen enkele wijze bij de RCR-plannen betrokken.

Rijksstructuurvisie
Het Rijk werkt aan een Rijksstructuurvisie Wind op Land. Zolang deze structuurvisie niet gereed is, ontbreekt een ruimtelijk afwegingskader voor de beoordeling van grote windplannen. Het Rijk heeft hierdoor geen ruimtelijke gronden op basis waarvan RCR-aanvragen kunnen worden afgewezen.

Oproep Tweede Kamer
Wij hebben de Tweede Kamer daarom opgeroepen om alle lopende RCR-procedures stop te zetten, totdat het ruimtelijk afwegingskader gereed is. Ook hebben wij de Tweede Kamer verzocht om te regelen dat voorlopig geen nieuwe RCR-aanvragen kunnen worden ingediend.

Gebiedsproces van onderop
Voor het verkrijgen en herwinnen van draagvlak voor windmolens in het Oldambt en de Veenkoloniën is een gebiedsproces van onderop noodzakelijk. Inwoners dienen betrokken te worden bij een goed doordachte ruimtelijke aanpak. De provincies Groningen en Drenthe zijn het beste in staat om met de betreffende gemeenten het voortouw te nemen voor zo’n participatief planproces.

Lees hier de Position Paper over windenergie

Lees hier de bijlage over windpark het Oldambt

Lees hier de brief van De Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu over de Structuurvisie Wind op land

 

Contactpersoon: Marjolijn Tijdens, m.tijdens@nmfgroningen.nl