Oproep: Bestuursleden voor de Friese Milieu Federatie gezocht

6 juni 2013

Oproep: Bestuursleden voor de Friese Milieu Federatie gezocht

De Friese Milieu Federatie maakt zich sterk voor de ontwikkeling van een duurzaam Fryslân, waarin een vitale natuur, een gezond milieu en een robuust landschap centraal staan. Wij lopen voorop om kansrijke en duurzame vernieuwingen te stimuleren en dagen anderen uit tot een bijdrage en tot samenwerking.

Zonder bestuur geen Friese Milieu Federatie. Op dit moment, deels doordat de benoemingsperiode van enkele bestuursleden afgelopen is, zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden. Wij zijn op zoek naar een algemeen bestuurslid en een secretaris. Voor een profielschets van de bestuursleden zie profielschets bestuursleden.

Wil je je sterk maken voor de ontwikkeling van een duurzaam Fryslân via toetreding tot het bestuur van de FMF, meld je dan aan voor een functie in het bestuur.

Een mailtje naar h.vander.werf@friesemilieufederatie.nl volstaat of bel 06-83488188 voor meer informatie.

We kijken uit naar enthousiaste bestuursleden die samen met ons staan voor een mooi en duurzaam Fryslân.