Opruimmaand Samen Fryslân Schoon van start

12 oktober 2015

Opruimmaand Samen Fryslân Schoon van start

In oktober organiseert Samen Fryslân Schoon een opruimmaand tegen zwerfafval. In vier Friese gemeenten komen scholen, verenigingen, clubs en buren in actie tegen het rondslingerende afval. Dorpsbelang Húns-Leons trapte de opruimmaand op 10 oktober af met een opruimactie rond het dorp en de toegangswegen.

De actie
De hele maand oktober ondersteunt Samen Fryslân Schoon scholen, verenigingen, clubs en buren om zwerfafval in hun omgeving op te ruimen. De insteek is om met elkaar Fryslân schoner te maken. De opruimers ontvangen als dank voor hun inzet geld voor bijvoorbeeld een buurtbarbecue, sportmaterialen of een gezamenlijk uitje.

Behalve Dorpsbelang Húns-Leons hebben verschillende verenigingen en scholen zich aangemeld. Zo zorgt OBS De Barraboech in Sexbierum met alle leerlingen en onderwijzers voor een schone buurt. Ook Korfbal Vereniging Spannum en Vereniging Volksvermaken Dongjum binden in hun dorpen de strijd aan met het zwerfafval. De leerlingen van de Maritieme Academie ruimen niet alleen het zwerfafval in hun buurt op, maar harken ook gelijk de groenperkjes aan. Meedoen met de actie kan via www.samenfryslanschoon.frl.

Samen Fryslân Schoon
De opruimactie is een van de drie projecten die georganiseerd worden onder de noemer ‘Samen Fryslân Schoon.’ Samen Fryslân Schoon is een initiatief om vanuit een positieve benadering samen met inwoners van gemeenten zwerfafval tegen te gaan. Geschat wordt dat er in Nederland 50 miljoen kilo zwerfafval per jaar op straat of in het groen belandt. Het opruimen kost honderden miljoenen euro’s per jaar. Bovendien is zwerfvuil slecht voor mens, dier en natuur.

Samen Fryslân Schoon is een samenwerkingsproject van de gemeenten Harlingen, Franekeradeel, Leeuwarderadeel, Littenseradeel en Vlieland, en wordt uitgevoerd door De Friese Milieu Federatie en IVN samen met Omrin. Samen Fryslân Schoon liet eerder van zich horen door met succes ‘pratende’ afvalbakken te introduceren en een scholenproject te organiseren.IMG_0288