Opstartsubsidie voor lokale energie initiatieven

17 september 2014

Opstartsubsidie voor lokale energie initiatieven

Startende lokale energie initiatieven kunnen vanaf 13 september 2014 subsidie ontvangen van de provincie.
Het subsidieplafond voor 2014 is vastgesteld op € 15.000.  Voor 2015 is het subsidieplafond € 50.000. De subsidie bedraagt maximaal € 2.500 per aanvraag.
Meer informatie op de site van de provincie Fryslân