Persbericht: Jongerenpanel Duurzaam Fryslân peilt mening jongeren over toekomst

22 december 2016

Persbericht: Jongerenpanel Duurzaam Fryslân peilt mening jongeren over toekomst

logo-jpdf

 

 

 

 

’Where do we go from here? Hoe ziet Fryslân er voor jou in 2025 uit?’

Het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân is benieuwd hoe Friese jongeren denken over de toekomst van onze provincie. Onder de noemer ’Where do we go from here? Hoe ziet Fryslân er voor jou in 2025 uit?’ lanceert het Jongerenpanel een enquête op zijn eigen website Vinderr.frl.

In de enquête komen de volgende thema’s aan de orde: voeding, vakantie, vervoer, kleding, afval en aankopen. De jongeren krijgen onder andere de volgende vragen voorgeschoteld: Wat vind jij belangrijk bij het kiezen van je voedsel? Als je denkt aan jouw ideale supermarkt in 2025, hoe ziet die er dan uit? Hoe denk jij dat we in de toekomst op vakantie gaan? Hoe zie jij het openbaar vervoer voor je in 2025? Stel dat jij een auto hebt in 2025, hoe ziet die er uit? Plastic afval en zwerfafval zijn nu een probleem. Hoe denk jij dat dit in 2025 is? Als je vaak een nieuwe telefoon of tablet koopt gebruik je veel grondstoffen en dat is minder goed voor het milieu. Hoe verwacht jij dat je denkt over kleine elektronische apparaten in 2025?

Onder de jongeren die de enquête invullen, worden de volgende prijzen verloot: Een skydive arrangement op Texel, een duurzaam weekend Terschelling voor twee of een Acer hybride laptop/tablet.

Het Jongerenpanel adviseert de Provincie Fryslân over diverse actuele onderwerpen zoals windmolens, Culturele Hoofdstad of het weidevogelbeleid. Vaak doet het Jongerenpanel dit door een rapport of advies op te stellen. Het Jongerenpanel vindt het belangrijk om via enquêtes andere jongeren om hun mening te vragen. Op deze wijze kan het Jongerenpanel de Provincie nog beter adviseren en zijn advies meer kracht bij zetten. Daarom  is de website Vinderr opgericht. Hierop kan iedereen die dat wil meepraten en meestemmen in enquêtes en polls.

De resultaten van de enquête ’Where do we go from here? Hoe ziet Fryslân er voor jou in 2025 uit?’ plus aanbevelingen zullen door het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân aangeboden worden aan gedeputeerde Michiel Schrier van de provincie Fryslân. Eén van de ideeën van het Jongerenpanel is om rond de enquêteresultaten een Jongerentop te organiseren.

Nadere informatie wordt graag verstrekt door Geerte de Jong van de Friese Milieu Federatie (tel. 06-36113821).