Pieter Winsemius presenteert Friese Energiestrategie

11 oktober 2017

Pieter Winsemius presenteert Friese Energiestrategie

Tijdens een goed bezochte bijeenkomst presenteerde voorzitter Pieter Winsemius op Duurzaamheidsdag de Friese Energiestrategie. Ruim 150 bestuurders, ondernemers, vertegenwoordigers van belangengroepen en lokale initiatieven en andere geïnteresseerden waren hierbij aanwezig. De Friese Energiestrategie laat zien hoe Fryslân in 2050 energieneutraal kan worden. De bouwstenen in de strategie geven een eerste antwoord op de vraag wat ons te doen staat. De volgende stap is een antwoord op de vraag hoe we dat gaan doen. Daarop ligt de komende periode de focus. Zoals gedeputeerde Schrier het verwoordde: “Het is een enorme opgave en uitdaging: a hell of a job waar letterlijk iedereen mee te maken krijgt. De uitvoering van de Friese Energiestrategie gaat iedereen raken!”

Onderdeel van de Friese Energiestrategie zijn deals tussen organisaties. De Friese Milieu Federatie, Us Koöperaasje en Doarpswurk werken aan een Grien Deal Fryske Fersnelling Fan Underop. Binnen deze deal staan de principes van Mienskipsenergie centraal. Dit betekent dat burgers, dorpen en lokale energie initiatieven een doorslaggevende rol spelen. Onze overtuiging is dat de beweging van onderop essentieel is om van de regionale energiestrategie een succes te maken.

De regiegroep van de Friese Energiestrategie bestaat uit: dhr. P. Winsemius (onafhankelijk voorzitter), mevr. P. Agterberg (directeur Strategie Alliander), dhr. E. Berenst (DBlid Wetterskip Fryslân), dhr. F. Crone (burgemeester gemeente Leeuwarden), dhr. B. Dijkstra (directeur Dijkstra Draisma), dhr. J.A. Nicolai (wethouder gemeente Leeuwarden), dhr. M. Schrier (gedeputeerde provincie Fryslân), dhr. S. Siebenga (wethouder gemeente Heerenveen), dhr. M. Smallenbroek (directeur Energie & Omgeving ministerie van Economische Zaken), dhr. J. Vernooij (directeur Omrin), mevr. M. Waanders (burgemeester gemeente Dongeradeel, bestuurder Ús Koöperaasje) en dhr. H. van der Werf (directeur Friese Milieu Federatie).

Download de Friese Energiestrategie hieronder

Friese Energiestrategie

Interview Pieter Winsemius over Friese Energiestrategie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maandagavond was Pieter Winsemius te gast bij Polytburo op Omrop Fryslân.

Hij werd geïnterviewd naar aanleiding van de presentatie van de Friese Energiestrategie. Welke keuzes moeten we maken om in 2050 energieneutraal te worden?

Bekijk het interview.