Platte oesters gevonden in de Waddenzee

27 oktober 2017

Platte oesters gevonden in de Waddenzee

De platte oester is terug in de Waddenzee. Jarenlang werd gedacht dat de soort was uitgestorven. Een visser ontdekte meerdereexemplaren ten oosten van Texel. Nader onderzoek bevestigt nu dat het om de platte oester gaat. Daarnaast is er nog een andere locatie ontdekt, iets ten zuiden van Vlieland.

De vondst is bijzonder. Honderd jaar geleden was het schelpdier nog een veelvoorkomende soort. Maar door intensivering van de visserij en een aantal ziektes nam de populatie snel af. Algemeen werd gedacht dat de platte oester al lang uit de Waddenzee verdwenen was.De ontdekking dat er toch nog levende platte oesters zijn, werd gedaan door een Texelse visser/oesterraper. De waarneming is doorgegeven aan het Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). Dit samenwerkingsverband van verschillende partijen in het Waddengebied werkt namelijk aan de terugkeer van de platte oester in het Werelderfgoedgebied. Op het moment van de ontdekking was er net een enquête uitgezet onder de oesterrapers.