Pluktuin en dierenweide midden in Menaam

6 december 2016

Pluktuin en dierenweide midden in Menaam

ambassadeurs-streekwurk-noardwest-compleet

De groenstrook midden in Menaam (350 m2) krijgt een nieuwe functie. Het dorp bundelt de krachten om een pluktuin en dierenweide aan te leggen. Voor dit project ontvangt Stichting Vrienden van de Tuorrebout € 14.000,- subsidie uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns (IMF). De totale investering bedraagt ruim € 35.000,-

 Ontmoetingsplek
De tuin wordt een ontmoetingsplek voor jong en oud. Dorpsbewoners kunnen er verse kruiden en bloemen plukken, dieren aaien en groenten verbouwen. Voor de scholen is het een unieke plek om structureel natuureducatie aan te bieden. Vrijwilligers en dagbesteding Menaam onderhouden de tuin. Op deze manier krijgt de groenstrook een nieuwe functie waar het hele dorp baat bij heeft. 

Iepen Mienskipsfûns
In januari 2017 kunnen inwoners van Fryslân weer subsidie aanvragen uit het IMF. Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk, dorp of regio. De nieuwe ambassadeurs van Streekwurk Noardwest Fryslân adviseerden in de laatste subsidieronde van 2016 positief over 18 projecten in de regio. Dit draagt bij aan een totale investering in de leefbaarheid van bijna een miljoen euro.

Nieuwe ambassadeurs Streekwurk Noardwest
Piet Meerdink, Froukje de Jong, Tineke Hemminga, Mathijs Jan Kalma, Pieter van der Ende, Frits Sieswerda, Fokke Gerrit van der Woude en Hilbrand Wijbenga (hierboven te zien op de foto) zijn benoemd als nieuwe ambassadeurs bij Streekwurk Noardwest Fryslân. Zo’n 25 betrokken en enthousiaste bewoners uit het gebied toonden interesse in deze vrijwillige functie. “De animo heeft onze verwachtingen overtroffen”, aldus gebiedsgedeputeerde Michiel Schrier. “Ik vind het prachtig dat er zoveel mensen zijn die zich in willen zetten voor de streek.” De ambassadeurs helpen bij het ontwikkelen en begeleiden van projecten die bijdragen aan de regio. Daarnaast adviseren de ambassadeurs over het toekennen van leefbaarheidssubsidies uit het IMF en de Europese steunregeling LEADER.

Kijk voor meer informatie over Leader en IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl