Pop-up Zaai Festival ~ 22 april 2016 ~ Leeuwarden

14 april 2016

Pop-up Zaai Festival ~ 22 april 2016 ~ Leeuwarden

Op vrijdag 22 april – Nationale Zaai-dag en Internationale Dag van de Aarde – vindt in Leeuwarden het Pop-up Zaaifestival plaats.  Het braakliggende terrein tussen het Zuidvliet en de 6e Saskiadwarsstraat wordt op deze dag omgetoverd in de prachtige “Buurttuin Welgelegen”. In de tuin kunnen omwonenden terecht voor ontspanning, ontmoeting, werken en oogsten.

Op het festivalterrein zijn  leuke stands en worden workshops gehouden. Er kunnen zaadbommen (van klei en zaden) worden gemaakt. Er is een ruil- en geefkleed voor zaden en planten en er wordt een insectenhotel gebouwd. Naast de creatieve workshops wordt er informatie verstrekt over o.a. het maken van een wormenbak en het leven van de bijen.

De Rainbow Gardeners houden op 22 april een optocht door de stad met muziek waarbij er onderweg zaden worden gestrooid. Tijdens tussenstops bij de Blokhuispoort en Wijkzorgcentrum Het Nieuwe Hoek wordt extra aandacht besteed aan het zaaien. Ook worden folders van de Friese Milieu Federatie uitgedeeld met tips over hoe mensen gemakkelijk een positieve invloed uit kunnen oefenen op hun omgeving wat betreft flora en fauna.

Het Pop-up Zaaifestival begint om 14:00 uur en eindigt om 21:00 uur. Iedereen is van harte welkom. ’s Avonds wordt het festival afgesloten met muziek en een kampvuur. De organisatie van het festival is in handen van de Leerschool Permacultuur Friesland, de Rainbow Gardeners, Floraflow, PAL GroenLinks  en de Friese Milieu Federatie in samenwerking met vele andere groene partijen uit Leeuwarden.

Meer info: www.facebook.com/Pop-up-Zaai-Festival

Startpunt: 6e Saskiadwarsstraat, Leeuwarden

Starttijd: 14:00 uur

Nadere info wordt graag verstrekt door Chantal Melching van de Rainbow Gardeners (06-21991186) en Arnoud de Vries van de Friese Milieu Federatie (06-86868846).