Postcode Loterij schenkt recordbedrag van 341 miljoen euro aan goede doelen

9 februari 2017

Postcode Loterij schenkt recordbedrag van 341 miljoen euro aan goede doelen

NatuurenMilieuFederatiesDe opbrengst van de Nationale Postcode Loterij is het afgelopen jaar opnieuw gegroeid. In totaal schenkt de Postcode Loterij dit jaar een recordbedrag van ruim 341 miljoen euro aan 110 goede doelen, waaronder de Natuur en Milieufederaties. De donaties werden bekendgemaakt tijdens het jaarlijkse Goed Geld Gala in Koninklijk Theater Carré. Voormalig president van de Verenigde Staten Bill Clinton, tevens internationaal goodwill ambassadeur van de Postcode Loterij, sprak namens de Clinton Foundation over de concrete stappen die we kunnen nemen in de aanpak van klimaatverandering.

Natuur en Milieufederaties kunnen rekenen op een vaste bijdrage

De Natuur en Milieufederaties behoren sinds 1996 tot de vaste begunstigden van de Nationale Postcode Loterij. “We zijn ontzettend blij met de bijdrage van 2,25 miljoen euro”, aldus netwerkdirecteur Annie van de Pas. “De structurele hulp van de Postcode Loterij is ontzettend belangrijk voor ons werk. Mede door de steun van de deelnemers van de Postcode Loterij kunnen we ons blijven inzetten voor groene, duurzame en klimaatbestendige provincies.”

Naast De Natuur en Milieufederaties kunnen nog veel meer goede doelen rekenen op een schenking. Een greep uit de donaties die de loterij maandagavond bekendmaakte:
 14,8 miljoen euro voor strijd tegen ontbossing Amazonegebied
Hivos en Greenpeace gaan samen met de inwoners van het Amazonegebied de strijd aan tegen de verregaande ontbossing. Met elkaar gaan zij tien miljoen hectare bedreigd regenwoud en de leefgebieden van de inheemse gemeenschappen beschermen met de modernste technologieën. Dit is mogelijk dankzij een schenking van ruim 14,8 miljoen euro van de Postcode Loterij.
 Plastic soep
De biodiversiteit in onze oceanen neemt met schrikbarende snelheid af. De Postcode Loterij stelt diverse bedragen beschikbaar voor organisaties die onze oceanen beschermen. Zo krijgt de Plastic Soup Foundation een schenking van 600.000 euro voor het aanpakken van een urgent probleem: verontreiniging van de oceanen door plastic.
Wereldwijd een einde aan lepra
De Leprastichting streeft ernaar dat lepra in 2030 in de projectgebieden in India, Indonesië en Brazilië met 90% is teruggedrongen. De stichting gaat inzetten op vroege opsporing van lepra én preventieve behandeling van mensen die besmet zijn. De Leprastichting krijgt hiervoor een bijdrage van ruim 9,3 miljoen euro uit het Droomfonds van de Postcode Loterij.
Bloemen voor de bij
De intensieve landbouw, de verstedelijking en ons efficiënte groenbeheer vormen bedreigingen voor de bij. En daarmee voor de bestuiving van gewassen. Natuur en Milieu en LandschappenNL zetten alles-op-alles om de bij in ons land te redden. De Postcode Loterij schenkt hen hiervoor een bedrag van in totaal ruim 3,2 miljoen euro. De Natuur en Milieufederaties zijn betrokken bij het project van LandschappenNL, die samen met partners bestaande leefplekken van de wilde bijen in heel Nederland gaan verbinden.
 Meer Marker Wadden
Met ruim 6,9 miljoen euro draagt de loterij opnieuw bij aan de Marker Wadden. Sinds 2012 is Natuurmonumenten, dankzij een bijdrage van 15 miljoen euro uit het Droomfonds, bezig om de biodiversiteit in het Markermeer te vergroten met de aanleg van een hele nieuwe eilandengroep. De Postcode Loterij geeft met deze schenking het succesvolle project een impuls om nog verder uit te breiden.

In totaal heeft de loterij sinds 1989 ruim vijf miljard euro geschonken aan goede doelen.

Een overzicht van alle schenkingen is terug te vinden op de website van de Postcode Loterij.