Praat mee over het terugdringen van lichthinder uit melkveestallen

6 maart 2013

Praat mee over het terugdringen van lichthinder uit melkveestallen

De Friese Milieu Federatie wil samen met LTO-Noord en de Natuur- en Milieufederatie Groningen bindende afspraken maken met melkveehouders over het tegengaan van lichthinder van melkveestallen. Hierover gaan we in gesprek met onze achterban. 

Praat mee over het terugdringen van lichthinder uit melkveestallen

Verlichting van melkveestallen is een belangrijke bron van toenemende nachtelijke verlichting in het Friese buitengebied. Nieuwe stallen hebben vaak open zijwanden en felle binnenverlichting. Hierdoor zijn ze van verre te zien in het anders zo duistere landschap. Dit wordt door veel mensen als hinderlijk ervaren. De Friese Milieu Federatie wil samen met LTO Noord en de Natuur en Milieufederatie Groningen bindende afspraken maken met de melkveehouders over het tegengaan van deze bron van lichthinder. Hier willen we graag met onze achterban over praten.

In een eerder onderzoek van LTO Noord en de Natuur- en Milieufederatie Groningen in 2011 zijn de oorzaken en mogelijke oplossingen voor lichthinder van stallen al onderzocht. De resultaten hiervan zijn samengevat in de brochure lichtemissie melkveestallen Groningen. Nu zetten we in op het maken van bindende afspraken over het voorkomen en terugdringen van de lichthinder met de melkveehouders in de vorm van een convenant.

13 maart discussieavond

Om na te denken over oplossingsrichtingen en vervolgens tot goede afspraken te komen, roepen we u op ook naar onze discussieavond te komen op 13 maart. De bijeenkomst is bedoeld voor belangstellenden uit de achterban van de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Friese Milieu Federatie. We voorzien u die avond van achtergrondinformatie en gaan daarna met elkaar in gesprek over de inhoud van het convenant. Deze gezamenlijke Friese/Groningse bijeenkomst vindt plaats ‘op locatie’ op het melkveebedrijf van de Fam. de Haan in Niekerk (Grootegast).

  • Locatie:            Dijkstreek 6 in Niekerk (vlakbij de A7 en Zuidhorn, niet ver achter Drachten!).
  • Tijd:                  Tussen 19.45 en 22.15 uur

Aanmelding is vanwege een gelimiteerd aantal plaatsen verplicht en kan tot 11 maart door een e-mail te sturen naar Paul van der Vegt: p.vd.vegt@friesemilieufederatie.nl. Na aanmelding ontvangt u een routebeschrijving.

 

Het convenant maakt onderdeel uit van het project ‘Lichtend voorbeeld’ waarin LTO Noord, de Natuur en Milieufederatie Groningen en de Friese Milieu Federatie samen werken met de provincies Fryslân en Groningen. Financieel wordt het mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân en Groningen, de LTO Noord Fondsen en het Productschap Zuivel.