‘Pratende’ afvalbakken voor een schoon Fryslân

5 september 2014

‘Pratende’ afvalbakken voor een schoon Fryslân

Drukwerk‘Pratende’ afvalbakken moeten voor verrassing en hilarische momenten zorgen tijdens de braderie op 6 september in Stiens. De afvalbakken maken geluid wanneer bezoekers hun afval erin gooien.

Als iemand afval in de afvalbak gooit, zegt de bak bijvoorbeeld ‘dankjewel’ of hoort men het afval vallen in een diepe put met een afsluitende plons. “We verwachten grappige reacties, verbazing en een glimlach op vele gezichten. Met deze ‘pratende’ afvalbakken willen we mensen er op een leuke manier bewust van maken dat we met elkaar verantwoordelijk zijn voor een schone leefomgeving,” aldus Arnoud de Vries, projectleider Samen Fryslân Schoon bij de Friese Milieu Federatie. Tijdens de braderie in Stiens worden de afvalbakken voor het eerst in Friesland ingezet.

Zwerfafval staat bekend als één van de grootste ergernissen van burgers. De ‘pratende’ afvalbakken zijn onderdeel van het project Samen Fryslân Schoon waarbij gemeente Harlingen, gemeente Franekeradeel, gemeente Littenseradiel, gemeente Leeuwarderadeel en gemeente Vlieland, de Friese Milieu Federatie en Omrin de strijd aangaan met zwerfafval. In 2014 en 2015 organiseren zij diverse projecten om op een positieve manier aandacht te vragen voor het probleem zwerfafval en mensen te stimuleren hun afval niet op straat of in de natuur te gooien.

De ‘pratende’ afvalbakken zijn ook te bewonderen bij het Iepenloftspul Jorwert en zullen in de toekomst ook bij diverse evenementen in Franekeradeel en Harlingen ingezet worden.