Presentatie Voelbol in Natuurmuseum Fryslân

23 april 2014

Presentatie Voelbol in Natuurmuseum Fryslân

Op vrijdag 25 april wordt in het Natuurmuseum Fryslân een speciale voelbol gepresenteerd aan De Wingerd, een school voor zeer moeilijk lerende en meervoudig gehandicapte leerlingen in Damwoude. De voelbol is gemaakt in opdracht van De Wingerd in het kader van het project ‘Belibje it mar’. Deze bijzondere leskist in de vorm van een bol zit vol met luikjes, waarachter allerlei verrassingen te vinden zijn.

De voelbol is ontworpen door Berber Nicolai van bureau Goed zo en gemaakt door preparateur Christiaan Walen van het Natuurmuseum Fryslân. Het is de bedoeling dat de voelbol, vanuit de Wingerd, kan worden uitgeleend aan andere scholen.

Belibje it mar

De voelbol maakt deel uit van het onderwijsproject ‘Belibje it mar’, dat zijn oorsprong kent in de ‘Ervaar het maar’-methode. In 2010 werd aan de Wingerd gevraagd om deel te nemen aan de taalbeleidsprijs van de Afûk. Hiervoor werd het concept ‘Belibje it mar’ ingediend, dat de 2e prijs won. Met dit onderwijsproject gaan leerlingen de provincie Fryslân beleven in al zijn facetten. Zo komen er materialen en lessen bij de Friese sporten, de Fryske keuken en de Fryske taal. De materialen zijn zodanig uitgezocht en de lessen worden zodanig opgesteld dat het wordt geschreven vanuit de belevingsgerichte leerlingen, maar ook de rest van het onderwijs mag er van meegenieten.

Belibje it mar dei

Beleven moet ook echt beleven zijn, vandaar dat op vrijdag 25 april 2014 de ‘Belibje it mar dei’ gepland staat. Op deze dag  zullen maar liefst 659 leerlingen uit het Fryske zml onderwijs een instantie in de provincie bezoeken om daar deel te nemen aan speciale activiteiten. Doel is om het project ‘Belibje it mar’ onder de aandacht te brengen, de zml leerlingen Fryslân elkaar te laten ontmoeten en hen in contact te brengen met de provincie. Een kleine twintig organisaties doen hier aan mee, zoals It Fryske Gea, Staatsbosbeheer Drents-Friese Wold, Doniastate Stiens, Fûgelhelling in Ureterp, Abe Lenstra stadion en nog vele anderen. Het project ‘Belibje it mar’ en de ‘Belibje it mar dei’ worden gefinancierd vanuit fondsenwerving en subsidie van de provincie Fryslân.

voelbol2