Programma Excursiemiddag Groene Loper 7 juli 2017

20 juni 2017

Programma Excursiemiddag Groene Loper 7 juli 2017

Uitnodiging Excursiemiddag Groene Loper

Vrijdagmiddag 7 juli 13:00 – 17:00 uur

 

 

 

 

We bezoeken de volgende locaties:

Natuurplan Om de Dobben in Burgum
Ten westen van Burgum en de Centrale As wordt door de familie Pietersma binnenkort een particulier natuurplan in uitvoering gebracht. In deze omgeving liggen ook een paar pingoruïnes die in eigendom zijn bij It Fryske Gea. Dit gebied wordt binnenkort beter toegankelijk gemaakt door de aanleg van paden. Daarnaast is er een faunaverbinding gerealiseerd ter hoogte van de Centrale As.

Groene Loper naar het Bûtenfjild
Hurdegaryp is omgeven met natuurgebieden. Het Bûtenfjild ten noorden van het dorp zou voor wandelaars en fietsen moeilijker toegankelijk worden door de nieuwe rondweg die aansluit op de Centrale As. De bewoners uit Hurdegaryp hebben zich ingezet voor de realisatie van een tunneltje vanwege het in stand houden van een korte route naar It Bûtenfjild. En ze hebben nog meer plannen ter verbetering van de omgeving.

Laat u verder inspireren door de plannen in Drachten en Balk. In Drachten is de financiering van de Groene Loper ondergebracht in het waterplan. Balk heeft wandelpaden rondom het dorp gecombineerd met kunstwerken.

 

 

 

Vertreklocatie: Van der Valk Hurdegaryp – Wielenzaal  – Rijksstraatweg 36
*Op loopafstand van station Hurdegaryp*

~~~~Programma~~~~~
13:00 – 13:30 – inloop Van der Valk

13:30 – Start excursie

Met onder andere Bezoek Tunneltje Hurdegaryp, Bezoek aan Natuurplan Burgum, Wandeling naar één van de Dobben, Verhaal over Groene Loper Drachten.
Om 16:30 zijn we weer terug in Hurdegaryp.
16:30 – Netwerkborrel bij Van der Valk

Per bus brengen we een bezoek aan de projecten.
Aanmelden verplicht i.v.m. beperkt aantal plaatsen.

De Groene Loper zorgt ervoor dat bewoners direct vanuit de voordeur de natuur of het groene landschap in kunnen lopen. Hiermee maakt u het wonen in een dorp of wijk nog aantrekkelijker. Wilt u ook zoiets in uw dorp of gemeente? Doe tijdens de excursie inspiratie op en krijg ideeën hoe u zelf een Groene Loper kan realiseren en daarmee het woongenot kan verbeteren.

Aanmelden vòòr 30 juni via mailto: info@friesemilieufederatie.nl