Provincie Fryslân moet gaan Facebooken

8 oktober 2015

Provincie Fryslân moet gaan Facebooken

Leeuwarden – Provincie Fryslân moet gaan Facebooken. Dat blijkt uit een enquête van het volgens het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân.

Tijdens de Leip! Introductiemarkt op 24 augustus 2015 en via een online enquête hebben 136 jongeren vragen beantwoord en hun mening gedeeld over de Provinciale politiek. Uit de enquête bleek dat jongeren de Provincie niet genoeg zichtbaar vinden op het internet, en dat het moeilijk is de Provincie op deze manier te bereiken. Zeker via social media was de Provincie niet voldoende aanwezig. Het Jongerenpanel raadt daarom aan om extra energie te steken in social media accounts als Facebook. Deze accounts zijn toe aan een fris tintje, zodat ze relevant en toegankelijk worden voor jongeren.

Het Jongerenpanel Duurzaam Fryslân heeft de enquête ontwikkeld, waarbij het stem- en politieke gedrag van de jongeren in kaart werd gebracht. In 10 vragen werd onderzocht hoe duidelijk en toegankelijk het Provinciale beleid was, en of jongeren het idee hadden dat de Provincie goed naar ze luistert. Hier kwam onder andere uit dat jongeren geïnteresseerd zijn in politiek en de ontwikkelingen in Fryslân, maar dat ze het soms moeilijk vinden informatie te vinden.

De jongeren geven het social media gebruik van de provincie Fryslân op dit moment een magere 4,4. Een gemiste kans, omdat met goed gebruik van social media veel jongeren bereikt kunnen worden. Zo zouden de jongeren in een online omgeving willen meepraten over de plannen van de provincie, terwijl een inspraakavond juist niet iets voor jongeren is. 71% van de jongeren vind de Provincie niet laagdrempelig genoeg. Een goed social media beleid kan helpen de drempel lager te maken en het gesprek met jongeren aan te gaan.

Bij jongeren bestaat het idee dat de Provincie nog niet genoeg luistert naar hun mening. Daarom adviseert het Jongerenpanelpanel dat de Provincie Fryslân moet blijven inzetten op een integrale samenwerking met studenten en scholieren van scholen en opleidingen in Fryslân;
blijven inzetten op een integrale samenwerking met jongeren in Fryslân, en jongeren actief te betrekken bij het beleid. Jongeren zijn geïnteresseerd in wat er gebeurt in de Provincie, en via social media is deze doelgroep nog makkelijker te bereiken.

Het advies van het Jongerenpanel wordt donderdag 8 oktober om 14:00 uur op het Provinciehuis gepresenteerd aan Guus van der Berg.

Contactpersoon:
Rixt de Jong
Jongerenpanel.fryslan@gmail.com
06 811 74 242

Infographic