Provincie Fryslân presenteert haar gebiedsgerichte aanpak bij IPO bijeenkomst

7 februari 2014

Provincie Fryslân presenteert haar gebiedsgerichte aanpak bij IPO bijeenkomst

Op 30 januari is er een IPO (Interprovinciaal Overleg) bijeenkomst geweest waar meerdere provincies een
presentatie lieten zien met als doel: kennis en ervaringen delen over de projecten in de provincie. Zo kwam ook provincie Fryslân aan bod met een filmpje over de rol van de provincie en de voor- en nadelen bij gebiedsgerichte aanpak. Een werkwijze waarbij niet alleen gekeken wordt naar het aanleggen van de weg.
Ook het gebied er omheen wordt aangepakt. In de film komt ook Hans van der Werf, directeur Friese Milieu Federatie aan bod. Het vertelt over de samenwerking met de provincie en de kansen die een gebiedsgerichte aanpak voor  infrastructuur biedt.

Zie hier het filmpje http://www.fryslan.nl/GGA