Raad van State kritisch over nieuwe Natuurwet

27 augustus 2012

Raad van State kritisch over nieuwe Natuurwet

De Raad van State heeft kritiek op de nieuwe natuurbeschermingswet die demissionair staatssecretaris van Landbouw Henk Bleker (CDA) vrijdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Zo blijkt uit een advies over deze nieuwe wet dat het belangrijkste adviesorgaan woensdag 22 augustus publiceerde.

De Raad van State ondersteunt de achterliggende wens van Bleker om met de nieuwe wet bestaande wet- en regelgeving te vereenvoudigen. Tegelijk uit de Raad zich kritisch over de nadelige effecten die de wet zal hebben op de bescherming van natuurgebieden in Nederland. Met deze nieuwe wet zal de verdere achteruitgang van de natuurwaarden niet voorkomen worden, en de Raad vreest dat Nederland in de toekomst niet aan internationale en Europese doelstellingen zal voldoen.

Terug naar tekentafel

Eerder gaven de Natuur en Milieufederaties samen met ruim veertig andere natuur-, landschaps- en dierenwelzijnsorganisaties ook al aan de nieuwe wet natuur terug moest naar de tekentafel. Volgens de organisaties wordt met dit wetsvoorstel decennia werken aan gericht natuurbeleid overboord gezet en wordt een schat aan natuurgebieden en plant- en diersoorten vogelvrij verklaard.

Van drie naar één

De Wet natuur moet uiteindelijk drie bestaande wetten vervangen: de Flora en- Faunawet, de Natuurbeschermingswet en de Boswet. De nieuwe wet gaat uit van de gedachte dat de natuur alleen beschermd hoeft te worden als Europa dat verplicht stelt. Maar Europese regels bieden niet meer dan minimale bescherming.

Het aantal diersoorten waarop gejaagd mag worden, wordt meer dan verdubbeld. Bijna 150 typisch Nederlandse plant- en diersoorten zijn straks niet langer wettelijk beschermd en ruim 180 natuurgebieden staan onder druk. Het is daarom dus sterk de vraag of Nederland met het schrappen van de nationale wettelijke bescherming kan voldoen aan zijn Europese en andere internationale verplichtingen.

Lees hier de uitspraak van de Raad van State.