Recreatie en Natuur smeden waddencoalitie

14 december 2012

Recreatie en Natuur smeden waddencoalitie

Het recreatief bedrijfsleven en de natuurorganisaties zijn een samenwerkingsverband gestart gericht op het verduurzamen van de Waddengebied. Deze taskforce werkt gezamenlijk aan een aantrekkelijk Waddengebied, waarbij toeristische economie en ecologie in het Waddengebied als één geheel worden gezien. Nieuwe ontwikkelingen willen de partijen met zorg inpassen zodat de generaties na ons ook van dit prachtige natuurgebied met Unesco Werelderfgoedstatus kunnen genieten. De partijen spreken zich uit dat toeristisch-economische ontwikkeling nodig is om het bijzondere Waddengebied in stand te houden en zijn van plan om de komende jaren gezamenlijk projecten aan te jagen en belemmeringen op te heffen.

Op woensdag 5 december werd aan Tinneke Schokker, gebiedsgedeputeerde Wadden van Gedeputeerde Staten van Fryslân, een manifest aangeboden waarin deze intentie wordt uitgesproken. Deze intentie is hier te downloaden.

De Taskforce bestaat uit RECRON, HISWA, Belangenvereniging Beroeps Zeilschippers, Friese Milieufederatie, Waddenvereniging, Staatsbosbeheer, het Fryske Gea, het European Tourism Futures Institute (ETFI), Stichting Jachthavens Waddeneilanden, Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en Natuurmonumenten.

Voor meer informatie kunt u terecht bij Petra Ellens, regiomanager RECRON, 058 – 21 59 188, 06 53 32 85 01 (ellens@recron.nl). Beeldmateriaal van de overhandiging kunt u opvragen via communicatie@recron.nl.

Recreatie en Natuur smeden waddencoalitie dec 2012