Rughuster Buurt Natuur wint Pluk van de Petteflet Natuurprijs Fryslân

28 maart 2013

Rughuster Buurt Natuur wint Pluk van de Petteflet Natuurprijs Fryslân

Rughuster Buurt Natuur wint Pluk van de Petteflet Natuurprijs FryslânTien groene initiatieven zijn ingediend voor de Pluk van de Pettefletprijs Fryslân. De jury onder voorzitterschap van FMF-voorzitter Pieter de Haan heeft de initiatieven beooordeeld. De Pluk van de Pettefletprijs Fryslân gaat naar de buurtbewoners van Ruigahuizen. Deze kleine gemeenschap is al vanaf 1993 actief en positief bezig met natuur in de buurt. De prijs bestaat uit een bedrag van 500 euro en een beeldje van Pluk van de Petteflet. De Friese prijswinnaar dingt mee naar de landelijke Pluk van de Pettefletprijs die in april 2013 wordt gehouden en waarmee een geldbedrag van 3000 euro te verdienen is.

Rughuster Buurt Natuur

In december 1993 werden de buurtbewoners van Ruigahuizen opgeschrikt door plannen van Staatsbosbeheer om parallel aan de Jan Jurjenssingel een diepe waterleiding te graven en het bos hierachter te vernatten en een bosreservaat te realiseren. Er volgden diverse overleggen waarin de angst van de buurt voor overlast van water en muggen naar voren kwam. In goede samenwerking is vervolgens een stuk heide gerealiseerd, de rechte waterleiding heeft plas dras oevers gekregen en er zijn steile wanden voor bijvoorbeeld de ijsvogel gecreëerd. Achter deze natuur wordt een strook eikenhakhout in ere hersteld. Jaarlijks zijn er activiteiten voor de buurt. Zo zijn de buurtbewoners zelf bezig geweest met het omvormen van bos tot eikenhakhout. Dit is een belangrijk cultuurhistorisch landschapselement in Gaasterland. De heide wordt vrij van boompjes gehouden door de buurtbewoners en de buurt regelt een schaapherder met schapen voor begrazing van de heide. Er worden eendenkorven geplaatst in de nieuw aangelegde poel en samen met de kinderen van de buurt worden nestkastjes getimmerd, geschilderd en opgehangen.

De reden dat de Ruigahuisters meegedaan hebben aan de Pluk van de Petteflet Natuurprijs is dat het steeds moeilijker wordt de financiering van dit kleinschalige project rond te krijgen. De grootste kostenpot (900 euro) is het inhuren van de schaapherder met schapen die elk jaar de heide komen begrazen. Dankzij de 500 euro die de Ruigahuisters met de Pluk van de Petteflet Natuurprijs hebben gewonnen, gaan de buurtbewoners hier zelf invulling aan geven door de aanschaf van een verplaatsbaar raster en het zelf inscharen van de heideschapen.

Juryvoorzitter Pieter de Haan: “We vinden de inzending van Ruigahuizen (Rughuster Buurt Natuur) het beste. Zowel op basis van de criteria voor de Pluk van de Petteflet Natuurprijs als op basis van de wijze waarop de samenwerking in het dorp is verkregen. Er is sprake van een groot draagvlak, enthousiasme en de oplossingen zijn dan wel niet innovatief, het geheel is dat wel. Hier lijkt al sprake van ‘Shared Grien Space’. Dus dit plan om eigen schapen in te zetten voor het onderhoud verdient een prijs en navolging.”

Eervolle vermelding

Een eervolle vermelding is toegekend aan Judith (7) en Myrthe Hovinga (10) uit Beetsterzwaag die in het bos van Beetsterzwaag een konijnenheuvel met veel speelzand willen aanleggen. “Op deze heuvel kunnen we dan in de zomer spelen en picknicken en in de winter sleeën. Ook voor de dieren is zo’n heuvel fijn omdat het een droog plekje is. Een konijn en ook andere dieren willen daar vast en zeker een hol graven. Op geheime plekken in het bos kunnen nog kleine heuveltjes komen zodat bange dieren zoals de vos en de das ook een mooi en droog plekje vinden.”
Juryvoorzitter Pieter de Haan: “Dit initiatief van de kinderen is leuk en bijzonder. Hoewel de directe relevantie voor de natuur mogelijk wat minder is, treedt er door dit project van de kinderen ondertussen wel veel besef van de natuur op.”

Onder de indruk

De jury is onder de indruk van het werk van Fokke de Boer in Boazum. Fokke de Boer heeft samen met zijn broer en zijn vader een groot en intensief niet biologisch melkveehouderijbedrijf. Ze boeren op goed ontwaterde kleigrond met een lage grondwaterstand en bemesten hun grasland op gangbare wijze met kunstmest en rundveemest. Ondanks de schijnbaar slechte uitgangssituatie zijn ze toch in staat om buitengewoon veel weidevogels op hun percelen groot te brengen.
Juryvoorzitter Pieter de Haan: “Het project van de heer De Boer over de weidevogels en het beheer van de landerijen is erg mooi. Het is ook groot. Daarom menen we dat het enigszins buiten de omvang van deze prijs valt. Het is te mooi om waar te zijn en we hopen dan ook dat er veel steun komt voor dit project van de heer De Boer in het kader van het burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide en in het kader van het beleidsvoornemen van de provincie om te komen tot robuuste weidevogelgebieden. Hopelijk valt dit gebied er ook in en kan het zo een succesrijk vervolg krijgen.”

Kwaliteit

De jury van de Pluk van de Pettefletprijs 2013 is onder de indruk van de kwaliteit van alle nominaties. De inzendingen zijn divers en alle generaties komen aan bod. Achter alle inzenders zitten enthousiaste mensen die zich sterk maken en zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen omgeving. Juryvoorzitter Pieter de Haan: “Het zijn stuk voor stuk initiatieven die een positieve verandering beogen en die daarbij hun buurt en de mensen om hen heen betrekken. Het zijn allemaal mensen die het verschil willen maken.”

Nadere informatie wordt graag verstrekt door juryvoorzitter Pieter de Haan (06-28552609) en Sipko Sikkes van Rughuster Buurt Natuur (06-54661252).