Rughuster Buurt Natuur zet nieuwe ‘vrijwilligers’ aan het werk

19 augustus 2013

Rughuster Buurt Natuur zet nieuwe ‘vrijwilligers’ aan het werk

Dankzij de inzet van de buurtbewoners won de buurt dit jaar de Pluk van de Pettefletprijs Fryslân van de Friese Milieu Federatie. Deze prijs ging naar de buurt omdat deze kleine gemeenschap al vanaf 1993 actief en positief bezig is met natuur in de buurt. De prijs bestond uit een bedrag van 500 euro en een beeldje van Pluk van de Petteflet. De Friese prijswinnaars gingen met hun gewonnen prijs aan de slag.

In december 1993 werden de buurtbewoners van Ruigahuizen opgeschrikt door plannen van Staatsbosbeheer om parallel aan de Jan Jurjenssingel een diepe waterleiding te graven en het bos hierachter te vernatten en een bosreservaat te realiseren. Er volgden diverse overleggen waarin de angst van de buurt voor overlast van water en muggen naar voren kwamen.

In goede samenwerking is vervolgens een stuk heide gerealiseerd, de rechte waterleiding heeft plas dras oevers gekregen en er zijn steile wanden voor bijvoorbeeld de ijsvogel gecreëerd. Achter deze natuur wordt een strook eikenhakhout in ere hersteld. Jaarlijks zijn er activiteiten voor de buurt. Zo zijn de buurtbewoners zelf bezig geweest met het omvormen van bos tot eikenhakhout. Dit is een belangrijk cultuurhistorisch landschapselement in Gaasterland. Er zijn eendenkorfen geplaatst in de nieuw aangelegde poel en samen met de kinderen van de buurt zijn nestkastjes getimmerd, geschilderd en opgehangen. Elk jaar gaan de buurtbewoners aan de slag op de heide om de boompjes te verwijderen en soms wordt hierbij een schaapherder ingehuurd. Dit was toch wel steeds een grote kostenpost en de buurt kon dit dankzij de prijs zelf gaan oppakken.

schapen

Schapen

Er is een contract over het beheer met Staatsbosbeheer opgesteld er werd een schapenraster aangeschaft. Er kwam een stroomklok beschikbaar. Een buurtbewoner zorgde voor een accu, een ander stelde zijn veetrailer beschikbaar en weer een ander stelde zijn UBN nummer beschikbaar zodat de schapen voor het ministerie niet illegaal zijn en toen konden helemaal uit Overijssel een paar prachtige Veluwe Heideschapen worden gehaald die daar op de Lemelerberg graasden. Inmiddels trekken deze nieuwe ‘vrijwilligers’ veel  bekijks  langs de Jan Jurjenssingel en zorgt de Rughuster Buurt Natuur nu zelf voor een mooi stukje Gaasterland.