Samen Fryslân Schoon

12 april 2018

Samen Fryslân Schoon

Verdien €100,- met een eigen zwerfafvalactie
De gemeenten Harlingen en Waadhoeke gaan in 2018 de strijd aan met zwerfafval. Samen met inwoners, scholen, verenigingen en andere groepen kan iedereen op een leuke manier meedoen aan dit project. Elke school, vereniging of buurt kan een eigen opruimactie organiseren op een zelf gekozen datum en daarmee €100,- verdienen. Aanmelden kan via www.samenfryslanschoon.frl.

Samen Fryslân Schoon
Langs de Nederlandse snelwegen ligt zo’n 100.000 ton zwerfafval.  Zwerfafval staat bekend als één van de grootste ergernissen. Ook in Friesland is het een hardnekkig probleem. Zwerfafval kost jaarlijks honderden miljoenen euro’s. Naar schatting belandt ruim 4% van het huishoudelijk restafval op straat. Niet alleen slecht voor het milieu, maar het kost ook veel geld. In 2010 kostte het opruimen van zwerfafval in Nederland ruim 250 miljoen euro. Dat is zo’n 15 euro per inwoner. Omgerekend naar Fryslân komt dit neer op ruim 9,5 miljoen euro.

Welk dorp doet mee op een ludieke manier?
Ook op een ludieke manier kun je aandacht vragen rondom het thema zwerfafval. Je kunt met het dorp gaan magneetvissen en daarmee het water schoonmaken. Ook plogging is een nieuwe trend om je omgeving schoon te maken. Plogging is een nieuwe trend uit Zweden die jouzelf en het milieu ten goede komt. Het idee is simpel, maar kom er maar eens op. Plogging combineert hardlopen met afval opruimen. Zonder een afvalzak in je handen hoor je er als hardloper niet meer bij in Zweden.

De Friese Milieu Federatie slaat samen met IVN, Omrin en de gemeenten Waadhoeke en Harlingen de handen ineen om het zwerfafvalprobleem te lijf te gaan. Er zijn verschillende projecten ontwikkeld om zowel scholen als burgers te betrekken bij dit afvalprobleem. Dorpen en verenigingen kunnen in heel 2018 meedoen aan de actie en daarmee €100,- verdienen voor hun club. Nadere informatie kun je krijgen bij Lemke Statema van de Friese Milieu Federatie (l.statema@friesemilieufederatie.nl).