Samen maken we Nederland energiebewuster

4 juli 2017

Samen maken we Nederland energiebewuster

De Natuur en Milieufederaties spelen een belangrijke rol bij de uitrol van lokale duurzame energie in de provincies. Niet alleen kennen wij vrijwel overal de lokale netwerken goed, ook hebben we met onze hands-on activiteiten en ondersteunende functie een bijzondere kennis- en projectenportefeuille opgebouwd. Om dit inzichtelijk te maken en anderen te inspireren, zijn deze projecten nu in kaart gebracht op de nieuwe website Het Energie Initiatief. Hierop staat een aantal succesvolle voorbeeldinitiatieven die we ook voor of samen met u uit kunnen voeren.
Het besparen en duurzaam opwekken van energie is een belangrijk speerpunt van de Natuur en Milieufederaties. Al sinds 2011 ondersteunen we met onze Energieservicepunten lokale energiegroepen met eerstelijns begeleiding, het bijbrengen van kennis en het organiseren van uitwisselingsmomenten. Ons doel is bewoners en lokale energiegroepen in positie te brengen om een duurzame energiehuishouding te kunnen realiseren. Hierin werken we samen met de lokale energiegroepen zelf, overheden, netbeheerders, bedrijven en woningcorporaties.

Het Energie Initiatief
De Natuur en Milieufederaties zijn betrokken bij vele energie-initiatieven door heel Nederland. Op www.energie-initiatief.nl vindt u een greep uit onze activiteiten. U kunt hierbij denken aan:

·         We leiden energiecoaches op die op een laagdrempelige manier woningeigenaren adviseren over energiebesparing en comfortabel wonen.

·         We organiseren werkplaatsen waar initiatiefnemers kennis en ervaring uitwisselen en samen naar oplossingen zoeken voor knelpunten.

·         We begeleiden de lokale energiedialoog tussen verschillende belanghebbenden om te komen tot gedragen gemeentelijk energiebeleid.

·         We werken aan windenergie met oog voor de omgeving, waarbij we zorgen dat de lokale gemeenschap vroegtijdig in het proces wordt betrokken en ook kan meeprofiteren.

·         We dagen scholieren en studenten uit om in competitieverband energie te besparen op school of in hun studentenhuis.

·         We helpen (sport)verengingen met het opzetten van een energieproject waarvan niet alleen de club profiteert, maar ook de leden.

·         We runnen een energieloket waar particulieren terecht kunnen voor onafhankelijke informatie en advies over energiebesparing en -opwekking.

 

De opgedane kennis en ervaring zetten we graag in om ook in andere regio’s een slag te maken. We nodigen u vooral uit de website te bezoeken en u te laten inspireren door de voorbeelden. Benieuwd wat we voor u als lokaal initiatief, overheid of bedrijf kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Contactpersoon: Gerard Adema, email: g.adema@friesemilieufederatie.nl