Save the date! Symposium Landschapsbiodiversiteit op 16 november

24 juli 2023


Symposium Landschapsbiodiversiteit

16 november | 14.00-17.30 uur | Leeuwarden

Een symposium met als titel: ‘Landschapsbiodiversiteit’. Vandaag de dag zijn biodiversiteit en het landschap veelbesproken thema’s. De natuur en het landschap zijn namelijk aan verandering onderhevig. Dit betekent niet alleen dat er natuur en landschap verloren gaat, maar ook dat er nieuwe natuur en landschap ontstaat in Fryslân.

Gedurende de dag willen we stilstaan bij de verandering, maar er is meer dan dat. We willen niet alleen stilstaan, maar jullie ook inspireren om in actie te komen. Juist door de vraag te stellen: wat betekent deze verandering in natuur en landschap nu en wat kunnen we ermee? Een dag waarin we niet alleen het oude bewonderen, maar ook met het nieuwe aan de slag gaan.

Daarom hebben we een aantal bijzondere sprekers uitgenodigd om een inleidend verhaal te doen over de nieuwe kansen die er liggen. Hierbij is er aandacht voor de ondernemer met nieuwe verdienmodellen en de nieuwe vormen van natuur en landschappen die zich langzaamaan ontwikkelen. Gevolgd door interactieve workshops van ervaringsdeskundigen op het gebied van gezondheid, natuur, collecties en nog veel meer. Aan het einde gaan we over tot actie en krijgt iedereen stof tot nadenken mee naar huis.

Kortom, noteer deze datum alvast in je agenda!

Datum: 16 november 2023
Tijd: 14.00-17.30 uur
Locatie: Natuurmuseum Fryslân (Schoenmakersperk 2, 8911 EM Leeuwarden)

2023 is het jaar waarin vier natuurorganisaties allemaal iets te vieren hebben. Ten eerste het Natuurmuseum Fryslân, dat maar liefst 100 jaar bestaat, SOVON en de Friese Milieufederatie die samen honderd jaar zijn geworden – beide bestaan ze 50 jaar – en het Landschapsbeheer Friesland dat 40 kaarsjes mag uitblazen. We hebben dus allemaal een jubileum te vieren. We de handen ineengeslagen en organiseren we een symposium.