Save the date!

21 augustus 2017

Save the date!

 

 

 

Donderdag 28 september 2017
17.00 tot 21.15 uur
Nieuw Allardsoog, Jarig van der Wielenwei 6 Bakkeveen, Groningen

Steeds meer dorpen, buurten en gemeenten hebben de ambitie aardgasloos te worden. Maar hoe organiseer je dit, wat betekent het voor de lokale energievraag en infrastructuur, welke alternatieven zijn er en hoe krijg je de bewoner mee? Een complexe uitdaging waar verschillende partijen bij betrokken zijn. Tijdens het event nemen we lokale overheden en energie-initiatieven mee in de opgave waar we gezamenlijk voor staan en gaan we in op de rol van de verschillende stakeholders. Ook andere geïnteresseerden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen.

 

Wil uw gemeente, dorp of buurt van het aardgas af?
Noteer 28 september dan alvast in uw agenda. Een uitnodiging met aanmeldmogelijkheid volgt begin september.

Pilotprojecten
Aanleiding van het event is de betrokkenheid van de Natuur en Milieufederaties (NMF’s) bij de Greendeal en de rol die zij speelt in het betrekken van lokale energiecollectieven en bewoners bij dit soort complexe opgaves. Mede in samenwerking met de NMF’s wordt op een aantal plekken in Nederland toegewerkt naar pilotprojecten om kennis en ervaring op te doen in het proces naar aardgasloze buurten en dorpen.