Schaliegas: rustig laten zitten

26 augustus 2013

Schaliegas: rustig laten zitten

Minister Kamp heeft aangekondigd dat er nog geen besluit is genomen over proefboringen naar schaliegas. Tot zover past het bij de mening van de Friese Milieu Federatie: rustig laten zitten.

Schaliegas is net als olie en aardgas een fossiele brandstof. De FMF is van mening dat het zinvoller is om te investeren in hernieuwbare energiebronnen. Inzetten op schaliegas betekent dat de transitie naar duurzame energieopwekking minder aandacht zal krijgen, terwijl die toch echt nodig is en blijft.

Schaliegas is geen duurzame bron en bij de winning is zelfs veel meer energie nodig dan bij de winning van aardgas. Zelfs steenkool belast het klimaat minder. Daarbij komt dat er veel drinkwater nodig is voor het exploiteren van een put, maar liefst 8 tot 19 miljoen liter water. Dat is per put 50 tot 100 keer het gemiddelde jaarverbruik van een gezin. Verder bestaat er volgens een door ingenieursbureau Witteveen en Bos in opdracht van het ministerie van Economische Zaken uitgevoerde onderzoek een gerede kans op vervuiling van het grondwater en op aardbevingen.

In Fryslân zijn proefboringen van schaliegas mogelijk. Een deel van het inmiddels vergunde zoekgebied in de Noordoostpolder strekt zich uit tot het Friese grondgebied dat grofweg loopt ten zuiden van de lijn Sloten – Wolvega. In dit gebied bevinden zich eveneens natuurgebieden als het Tjeukermeer, de Groote Brekken en de Rottige Meenthe.  Een succesvolle proefboring zal hoogst waarschijnlijk tot grootschalige exploitatie leiden met  diverse boorputten. Hierdoor ontstaat   er  schade voor natuur, landschap en leefomgeving De Friese  Milieu Federatie is dan ook  geen voorstander van de proefboringen naar schaliegas.

Het onderzoek van ingenieursbureau Witteveen + Bos bracht naar voren dat de risico’s bij het boren naar schaliegas goed te ondervangen zijn. Minister Kamp laat nu eerst een commissie van deskundigen een visie geven op dit rapport voor de Tweede Kamer erover gaat beslissen. Als u vindt dat de Tweede Kamer geen boringen naar schaliegas toe moet staan, teken dan de petitie van Milieudefensie:

http://www.milieudefensie.nl/schaliegas/petitie