Schaliegasmoratorium verlengd tot 2016 na duizenden kritische reacties

8 oktober 2014

Schaliegasmoratorium verlengd tot 2016 na duizenden kritische reacties

stop schaliegasDe Friese Milieu Federatie is blij met de verlenging van het moratorium op schaliegasboringen in Nederland tot begin 2016. Minister Kamp liet de Tweede Kamer vandaag weten dat het opstellen van de Structuurvisie Schaliegas – een onderzoek waarin wordt bepaald waar boringen naar schaliegas moeten plaatsvinden – veel langer gaat duren vanwege de vele kritische reacties. Het moratorium, dat eigenlijk aan het eind van dit jaar zou aflopen, wordt daarom verlengd met een jaar tot de structuurvisie gereed is. “Dit is goed nieuws, ook voor Friesland. Het zuiden en het noordoostelijke gedeelte van onze provincie zijn in beeld als mogelijke geschikte vindplaatsen van schaliegas”, aldus Arnoud de Vries van de Friese Milieu Federatie. Milieudefensie, Schaliegasvrij Nederland en de Friese Milieu Federatie vinden dat Kamp van dit uitstel maar beter afstel kan maken en roepen de minister op meteen een verbod op schaliegasboringen in te stellen.

Ike Teuling, campagneleider Energie van Milieudefensie: “We zijn heel blij dat we dit voor elkaar hebben gekregen, samen met alle partijen die zich met ons verzetten tegen schaliegasboringen. 2464 mensen en organisaties en 336 lokale overheden hebben een reactie gegeven op de onderzoeksopzet voor de structuurvisie. Het ministerie moest zich door bijna vijfduizend pagina’s kritiek heen werken en heeft terecht besloten het moratorium te verlengen. De meeste zienswijzen waren namelijk glashelder: Nederlanders willen geen schaliegasboringen. Het lijkt alsof minister Kamp dat nu eindelijk ook begint in te zien. Wat ons betreft wordt het moratorium nu gelijk omgezet in een verbod en wordt dit vastgelegd in de gewijzigde Mijnbouwwet waar op dit moment aan gewerkt wordt. Dan weten omwonenden en gemeenten, maar ook boorbedrijf Cuadrilla direct waar ze aan toe zijn.”

Bestaande boorvergunningen lopen af en worden niet verlengd Op dit moment zijn er 221 gemeenten en negen provincies (o.a. Friesland) die zich schaliegasvrij hebben verklaard  en dat aantal groeit nog steeds. In september 2013 besloot minister Kamp onder druk van protesten in het land om het moratorium op schaliegasboringen te verlengen tot eind 2014, in afwachting van het opstellen van een Structuurvisie Schaliegas. Zolang het moratorium geldt, worden er geen nieuwe vergunning afgegeven. De vergunning van het Britse boorbedrijf Cuadrilla voor schaliegasboringen in Brabant, die op 25 november dit jaar verloopt, zal daarom nu voorlopig niet worden verlengd. Dat geldt ook voor de vergunning voor boringen in de Noordoostpolder, die afloopt in juni 2015.

Teuling: “Wij, en natuurlijk de inwoners van Boxtel, Haaren en de gemeente Noordoostpolder, zijn blij met dit verdere uitstel van schaliegasboringen. Maar we roepen iedereen op kritisch te blijven: een moratorium is nog geen verbod. In 2016 vinden er Tweedekamerverkiezingen plaats. Gemeenten en hun inwoners moeten duidelijk blijven maken dat zij geen schaliegas willen, anders besluit een nieuw kabinet straks alsnog om te gaan boren. Minister Kamp gaat namelijk ondanks het moratorium gewoon door met zijn onderzoek naar geschikte locaties voor boringen.”

Begin 2015 zal de Milieu Effect Rapportage (planMER) voor de Structuurvisie Schaliegas gepubliceerd worden en is er nogmaals een gelegenheid tot inspraak. Ook wordt op dit moment gewerkt aan een aanpassing van de Mijnbouwwet. Milieudefensie, Stichting Schaliegasvrij en de Friese Milieu Federatie roepen de politiek op een verbod op schaliegasboringen op te nemen in deze wet. Zij verzetten zich tegen schaliegasboringen omdat bij de winning enorme hoeveelheden water en chemicaliën worden gebruikt, die in bodem worden gespoten om scheuren te veroorzaken in het gesteente. Dit ‘fracken’ gaat gepaard met grote risico’s voor het milieu, klimaat en veiligheid. Bovendien staat schaliegaswinning de transitie naar een fossielvrije samenleving in de weg. Milieudefensie en de Friese Milieu Federatie willen dat er niet geïnvesteerd wordt in de winning van nog meer fossiele brandstoffen, maar dat de overheid vol inzet op de ontwikkeling van duurzame alternatieven als zon en wind, en zuiniger omgaat met de bestaande gasvoorraden.