SDG Netwurk Fryslân organiseert congres om aandacht te vragen voor Sustainable Development Goals

19 februari 2019

SDG Netwurk Fryslân organiseert congres om aandacht te vragen voor Sustainable Development Goals

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 ontwikkelingsdoelen voor de hele wereld vastgesteld om samen aan te werken: de Sustainable Development Goals. In Fryslân is een groep organisaties in actie gekomen om aandacht voor deze doelen te vragen en de samenwerking in Fryslân rond deze doelen te verbeteren: het SDG Netwurk Fryslân. Op 14 maart organiseert dit SDG Netwurk Fryslân een congres in Heerenveen, bij het Friesland College, Saturnus 7, van 14:30 – 19:30 uur.

Betrokken jongeren
Het congres wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet en medewerking van studenten en jonge Friezen. Doutsen Goslinga (21 jaar) is één van de dagvoorzitters op 14 maart. Zij is eerder dagvoorzitter geweest bij de Dag van de Duurzaamheid. Haar drijfveer om hier aan bij te dragen: ze wil bewustwording stimuleren en mensen tot actie aanzetten. “Ik wil toewerken naar een positief toekomstbeeld. Er zijn al heel veel fantastische projecten in Fryslân, bijvoorbeeld op het terrein van duurzaamheid. En tegelijkertijd ben ik er van overtuigd dat we nog zoveel méér kunnen doen, meer verbinden, in Nederland en Europa ook. Echt een stapje extra zetten, dat levert ook weer veel meer op voor een beter klimaat. Daar ga ik voor!”

Initiatiefnemers
Initiatiefnemers van het SDG Netwurk Fryslân, foar in duorsume wrâld:
Houkje Rijpstra (Circulair Friesland), Hans van der Werf (Friese Milieu Federatie), Anoesjka Duinstra (Fair Fryslân), Dirk van den Berg (Duurzaamheidsplatform Heerenveen), Bouwe de Boer (Freonen fan FossylFrij Fryslân), Frank van Hout (ROC Friesland College), Henk Wijma (Stichting Studenten-en Musaharproject Nepal), Klaas Sietse Spoelstra (Kening fan ‘e Greide/LF2028) en Heleentje Swart (Spark the Movement).

Bijlage: programma van het congres SDG Netwurk Fryslân op 14 maart 2019

Klik hier om u aan te melden