Shared Grien Space: Tzum legt een speeltuin en park aan

22 september 2016

Shared Grien Space: Tzum legt een speeltuin en park aan

realisatiepark1Tzum is begonnen met de aanleg van het dorpspark en de speeltuin. Het park en de speeltuin krijgen een omvang van 6000 vierkante meter. Het dorpspark en de speeltuin komen op de plaats waar het voormalige kaatsveld was.

De eigenaar van de grond is Corporatie Wonen Noordwest-Friesland. De grond is eigenlijk bedoeld voor woningbouw. De komende tien jaar zal er in iedere geval niet gebouwd worden. De speeltuinwerkgroep heeft namelijk een bruikleenovereenkomst afgesloten met de corporatie
voor tien jaar.

De afgelopen weken is er druk gewerkt aan het dorpspark en de speeltuin. Alle oude wortels zijn verwijderd en er is nieuwe, schone grond toegevoegd. Ook is de grond gefreesd en verhoogd. De speeltuin is al uitgegraven, voorzien van zand, sluitbanden en tegels. Door het mooie weer van de afgelopen tijd gaat alles volgens schema.

De FMF ondersteunt dit project in het kader van Shared Grien Space. Ook het Waddenfonds, Iepen Mienskipfûns, gemeente Franekeradeel en Wetterskip Fryslân dragen hun steentje bij om dit project te kunnen realiseren.

Hieronder alvast een impressie van hoe het gaat worden:

park1 park2 park4