Wie doet er mee aan de grote schoonmaakactie Skjin Wetter?

1 september 2021

Wie doet er mee aan de grote schoonmaakactie Skjin Wetter?

Vanaf zaterdag 2 oktober t/m zaterdag 9 oktober 2021 wordt de vijfde edite van de grote schoonmaakactie Skjin Wetter gehouden in zes Friese gemeenten. Honderden vrijwilligers ruimen dan coronaproof dan het zwerfafval op en rond het water in de deelnemende gemeenten. Vorig jaar deden onder andere duikers, kanoërs, hengelsporters, suppers, zeeverkenners en diverse andere vrijwilligers mee aan Skjin Wetter. Ook dit jaar kunnen alle inwoners en verenigingen van zes Friese gemeenten mee doen aan de actie. Iedereen is vrij om zelf een tijdstip en locatie te kiezen om zwerfafval op te ruimen.

Aanmelden of vragen?

Wil je meehelpen om de je eigen omgeving schoner te maken en zo ook de plastic soep op zee te voorkomen neem dan contact op met de organisatie via: https://www.samenfryslanschoon.frl/skjin-wetter/  Daar vind je alle informatie.

Zwerfafval

Jaarlijks belanden miljoenen tonnen plastic afval in het oppervlaktewater en de zee. Dat afval is deels afkomstig van wat er op straat wordt weggegooid. Het afval dat in Fryslân wordt weggegooid zal voor een deel ook in zee belanden en zo bijdragen aan de plastic soep. Deze plastic soep is een groot, globaal probleem. Het plastic valt uiteindelijk uiteen in microplastics die in dieren terecht komen en zo worden opgenomen in de wereldwijde voedselketen. Veel zeedieren worden bovendien ziek en sterven door het eten van grotere stukken plastic. Dit kan voorkomen worden door de eigen omgeving schoon te houden.

Skjin Wetter 2021

Skjin Wetter is een initiatief van de FMF (Friese Milieu Federatie), Wetterskip Fryslân en de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Smallingerland, De Fryske Marren, Harlingen en Waadhoeke. Meer informatie: www.samenfryslanschoon.frl. Voor deelname in Noardeast-Fryslân & Dantumadiel kun je je aanmelden bij Johan Wijbenga via: j.wijbenga@dantumadiel.frl of 06-55137336. Voor deelname in Smallingerland, De Fryske Marren, Harlingen en Waadhoeke kun je je aanmelden bij Lemke Statema via: l.statema@fmf.frl of 06-24749556.