Slachtedijk in Hurdegaryp blijft open

24 juni 2015

Slachtedijk in Hurdegaryp blijft open

De Slachtedijk in Hurdegaryp blijft open voor fietsers en voetgangers. Dit hebben gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Houkje Rijpstra (Tytsjerksteradiel) afgesproken. In nauw overleg met dorpsbelang Hurdegaryp kwamen provincie en gemeente tot een goede oplossing. Dit houdt in dat de spoorwegovergang niet volledig wordt afgesloten en er een tweede mogelijkheid komt om de rondweg van Hurdegaryp te passeren. Dit kan via een tunneltje voor voetgangers en fietsers.

Overwegveiligheid
De overweg bij de Slachtedijk zou in de eerste instantie worden afgesloten. Dit vanwege de eisen voor overwegveiligheid in verband met de toekomstige extra sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen (ESGL). In de Stuurgroep ESGL bereikte gedeputeerde Kramer op 2 juli 2015 overeenstemming met de provincie Groningen en ProRail dat de Slachtedijk alleen voor auto’s wordt afgesloten.

slachtedyk-hurdegarypSluiten van andere spoorwegovergang
De overeenstemming was mogelijk door aan te bieden om de spoorwegovergang bij de Goddeloaze Singel (Veenwouden) te sluiten. Vanuit de gebiedsontwikkeling De Centrale As wordt namelijk bij de Goddeloaze Singel een fietstunnel gebouwd. Hierdoor blijven de verbindingen op een veilige manier in stand en wordt waarschijnlijk voldaan aan de algemene veiligheidseisen voor spoorwegovergangen. In september is dit duidelijk. De tweede fiets-/voetgangerstunnel ter hoogte van de Slachtedijk wordt ‘meegenomen’ bij het maken van de rondweg van Hurdegaryp. Daarmee start de aannemer direct na de zomervakantie.

Achtergrond
Omdat er een extra sneltrein gaat rijden moeten er in het kader van overwegveiligheid maatregelen worden genomen. Eén van deze maatregelen betrof het afsluiten van de Slachtedijk en het maken van een spooronderdoorgang in de Rijksstraatweg. Dorpsbewoners waren het niet eens met de afsluiting van de Slachtedijk. Zij wilden de historische verbinding met het natuurgebied It Bûtenfjild in tact houden. Daarom overhandigde dorpsbelang 1150 handtekeningen aan de provincie Fryslân en de gemeente Tytsjerksteradiel. Op basis daarvan keken Gedeputeerde Johannes Kramer en wethouder Houkje Rijpstra naar de mogelijkheden. Uit dat overleg komt nu deze oplossing, waaraan zowel de gemeente als de provincie betalen.

De Friese Milieu Federatie is vanuit het project Groene Loper betrokken bij de gekozen oplossing en is blij dat de Slachtedijk in Hurdegaryp open blijft voor fietsers en voetgangers.