Sociaal en Cultureel Planbureau: Erg duurzaam is Nederland nog niet

12 december 2017

Sociaal en Cultureel Planbureau: Erg duurzaam is Nederland nog niet

Erg duurzaam is Nederland nog niet. Dat blijkt uit De sociale staat van Nederland 2017, het rapport waarin het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) iedere twee jaar beschrijft hoe het gaat met Nederland en de Nederlanders. Dit keer zet het SCP een stap terug en beschrijft het de ontwikkelingen in de afgelopen kwart eeuw.

Aan het slot van ‘De sociale staat van Nederland 2017’ stelt het SCP de vraag over de houdbaarheid van de huidige manier van leven: hoe duurzaam geven we onze huidige kwaliteit van leven vorm? ”In principe zijn daarvoor veel gegevens beschikbaar, zoals blijkt uit de vele data die zijn opgenomen in de Monitor duurzaam Nederland. De conclusie in de meest recente update is dat ‘de kwaliteit van leven in Nederland in grote lijnen een gunstig beeld toont en naar Europese maatstaven hoog is. Wel wordt er vrij sterk ingeteerd op hulpbronnen, zowel in Nederland als elders in de wereld’ (CBS 2017).“

“In eerdere edities van de Sociale Staat van Nederland is een relatie gelegd tussen de ecologische voetafdruk en de Human Development Index (HDI), met de boodschap dat een betere kwaliteit van leven samengaat met een niet duurzame voetafdruk. De ecologische voetafdruk is een van de weinige metingen waarmee ontwikkelingen vanaf 1990 geschetst kunnen worden, dus die gebruiken we hier. De ecologische voetafdruk geeft een beeld van de hoeveelheid ruimte die nodig is als iedereen op aarde een bepaalde leefstijl zou hebben, bijvoorbeeld de Nederlandse. Anders gezegd, de ecologische voetafdruk van Nederland laat zien hoeveel land- en wateroppervlakte er nodig is om voor de hele wereldbevolking de consumptie als van de gemiddelde Nederlander te produceren en het bijbehorende afval te verwerken. De totale oppervlakte die nodig is wordt vaak weergegeven als aantallen wereldbollen.”

“Voor de consumptie van de gemiddelde Nederlander zijn 3,5 aardes nodig. Met de Nederlandse levensstijl zijn er nu meer wereldbollen nodig dan in 1990, maar de laatste jaren gaat de trend de goede kant op. Dat is echter nog sterker het geval in Denemarken en Griekenland. Hierbij valt op dat de economische crisis een gunstige uitwerking heeft voor duurzame ontwikkeling: in alle landen daalt de ecologische voetafdruk sterk direct na de crisis. In een aantal landen daalt de voetafdruk daarna gestaag door. In een aantal andere landen, waaronder Nederland, veerde de voetafdruk eerst terug naar een hoger niveau, om vervolgens weer te dalen.” Wel moet hierbij aangetekend worden dat er nog geen berekeningen beschikbaar zijn voor de meest recente jaren, waardoor onduidelijk is in hoeverre deze trend aanhoudt nu de economie weer groeit.