Speciaal raster bij natuurgebied de Kraanlannen voor redden otters

13 november 2014

Speciaal raster bij natuurgebied de Kraanlannen voor redden otters

It Fryske Gae 13NovOp woensdag 12 november heeft It Fryske Gea een otterraster bij haar natuurgebied De Kraanlannen bij De Veenhoop geplaatst. Daartoe staken directeur drs. Henk de Vries van It Fryske Gea en otterkenner Tjibbe de Jong beiden letterlijk de handen uit de mouwen door gezamenlijk de laatste werkzaamheden af te ronden. Door het plaatsen van dit raster wordt de otter gedwongen om via de aanwezige duikervoorziening veilig naar de overkant van de weg te zwemmen.

Sinds 2002 is de otter weer terug in Nederland. Het gaat goed met het dier: de totale populatie wordt momenteel op meer dan 100 dieren geschat waarvan een groot deel in Fryslân leeft. Helaas worden veel otters verkeersslachtoffer. Op heel veel plaatsen kunnen dieren zoals de otter niet veilig de weg passeren.

It Fryske Gea wil duidelijk maken dat met relatief eenvoudige maatregelen en een goede samenwerking met  partijen zoals gemeente, Wetterskip en otterdeskundigen, veel van deze knelpunten relatief snel op te lossen zijn.

Daarom heeft It Fryke Gea het initiatief genomen om een knelpunt bij natuurgebied de Kraanlannen bij De Veenhoop op te lossen. Ondanks dat hier een duikervoorziening aanwezig was, stak de otter hier toch regelmatig de weg over, met alle risico’s voor het dier. Door het plaatsen van een raster (totaal ca. 65 meter lang) in de berm aan beide kanten van de Kraenlànswei wordt de otter nu gedwongen om veilig via de duikervoorziening naar de overkant van de weg te zwemmen.

It Fryske Gea hoopt volgens directeur Henk de Vries hiermee een voorbeeld te geven en roept wegbeheerders en andere belanghebbenden op om ook hun verantwoordelijkheid te nemen en aan de slag te gaan met het oplossen van meer faunapassage-knelpunten.