Staatsbosbeheer Noard-Fryslân wint de Sulveren Skries

21 maart 2016

Staatsbosbeheer Noard-Fryslân wint de Sulveren Skries

Op vrijdag 18 maart ontving Staatsbosbeheer Noard-Fryslân de Sulveren Skries. Daarbij ontvingen ze 2.500 euro. Volgens de vakjury is dit het beste initiatief van 2015 op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Gedeputeerde Johannes Kramer reikte de prijs uit tijdens de Weidevogelkennisdag.

Kwaliteitsimpuls voor de weidevogelstand
Arno Paulus en Jacob Hanenburg zijn de twee drijvende krachten hierachter binnen Staatsbosbeheer Noard-Fryslân. Zij gaven het weidevogelgebied in de Surhuzemermieden een kwaliteitsimpuls. Deze impuls bestaat uit een goede voorzorg in het broedgebied. Ze verhoogden de waterstand, vlakten slootkanten af en realiseerden open vlaktes. Dit zijn gunstige omstandigheden voor de steltlopers. Hierdoor ging de weidevogelstand in dit gebied omhoog. Het initiatief is een goed voorbeeld van het nemen van concrete maatregelen binnen een weidevogelkerngebied. Het is ook toepasbaar in andere weidevogelgebieden. Daarnaast is het een voorbeeldgebied met brede betrokkenheid en draagvlak uit de streek. Ook biedt het initiatief genoeg gelegenheid tot educatie en onderwijs.

Tweede plaats voor De Alde Delte
De agrarische natuurvereniging De Alde Delte focuste zich in 2015 op droge dooradering bij (agrarische) ondernemers in hun gebied. Droge dooradering (behoud, versterken van boomwallen en struiken) is goed voor veel planten- en diersoorten. Er wordt met hart en ziel gewerkt om mensen bij elkaar te krijgen om draagvlak te creëren. Het gebied neemt haar eigen verantwoordelijkheid. Dat verdient volgens de vakjury de tweede prijs.

Elf eilandjes in plas-dras gebieden
De vakjury kende een eervolle vermelding toe aan het initiatief ‘Agrarisch elf steden vogeleilanden Tsjaarda’. Nabij Dronryp leggen de boeren Tjaarda en Rosier elf eilandjes aan in plas-dras gebieden. Beide bedrijven zetten zich al jaren in voor het behoud van weidevogels. Op de eilandjes kunnen vogels rustig broeden. Daarbij zijn ze optimaal beschermd tegen hun natuurlijke vijanden zoals de vos. Naast de plas is een kijkhut geplaatst op het erf van de naastgelegen boer. Van hieruit kunnen rondleidingen gegeven worden aan scholen en burgers. De kijkhut sluit goed aan op het winnende initiatief van vorig jaar: ‘Plas-dras Puoldyk’. Deze werkgroep ontwikkelde een drietalig educatieprogramma over weidevogelbeheer voor basisschoolleerlingen.

 staatsbosbeheerIMG_0608