Stadsnatuur bespaart honderden miljoenen op gezondheidszorg

31 mei 2012

Stadsnatuur bespaart honderden miljoenen op gezondheidszorg

Het is voor het eerst dat de economische waarde van natuur in harde euro’s is becijferd.

Om een goede analyse te maken van de kosten en baten hebben de onderzoekers de Amsterdamse wijk Bos en Lommer onder de loep genomen. Bekeken zijn de gevolgen van een extra investering van tien procent in stadsnatuur op depressies, angststoornissen en overgewicht bij bewoners. Veel wetenschappers gaan ervan uit dat de gezondheidseffecten op die terreinen het grootste zijn.
Op basis van wetenschappelijke ideeën, statistieken en schattingen gaan ze er vanuit dat een fors groenere Bos en Lommer binnen drie jaar 130 depressieve patiënten minder telt. De rekeningen voor ziekteverzuim en zorg zouden daardoor jaarlijks 80.000 euro lager uitvallen. Daarbij komen de opbrengsten van meer bewegen: kinderen spelen meer buiten en zijn daardoor minder dik en hebben minder hart- en vaatziekten en diabetes.

Stadsnatuur bespaart honderden miljoenen op gezondheidszorg 31 mei

Kinderen spelen per week anderhalf uur langer buiten als er groen in de buurt is. Overigens is alleen bij jongens een relatie vastgesteld tussen buitenspelen en tegengaan van overgewicht. Kennelijk bewegen zij buiten meer dan meisjes.
Een extra investering van 13 miljoen in extra parkjes en plantsoenen laat zich in de Amsterdamse wijk in vijf tot twaalf jaar terugverdienen, luidt de conclusie van het onderzoek.

Een ‘voorzichtige’ doorrekening voor tien miljoen Nederlanders laat zien dat de gezondheidszorg 400 miljoen euro kan besparen als hun omgeving groener is. In de wachtkamers van de huisartsen zouden jaarlijks 84.000 mensen minder neerstrijken, een besparing van 65 miljoen euro.

Maar de grootste winst is te behalen doordat 50.000 werknemers minder vaak ziek zijn. In Nederland lijden jaarlijks 188.000 werknemers aan depressiviteit. De kosten bedragen 2,1 miljard euro per jaar door ziekteverzuim, lagere productiviteit en uitval.

 

De onderzoekers spreken zelf nog van een ‘vingeroefening’, die om een vervolg vraagt. Maar investeren in stadsnatuur ‘kon wel eens een onverwachte en onorthodoxe manier zijn om bij te dragen aan meer grip op de zorgkosten’, menen ze.
Directeur-generaal natuur en regio, Annemie Burger, van het ministerie van economische zaken neemt alvast een voorschotje. Ze hoopt dat de natuur kan worden benut in het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het ministerie laat daarnaar een aantal onderzoeken doen.

Bron: Trouw

Stadsnatuur bespaart honderden miljoenen op gezondheidszorg 31 mei 2