Stichting De Imme opgericht: Samen bouwen aan een bijzondere Mienskip

4 mei 2015

Stichting De Imme opgericht: Samen bouwen aan een bijzondere Mienskip

Vrijdag 1 mei is Stichting De Imme offcieel opgericht. “De Imme” is een Mienskip die nieuwe vormen van anders wonen, anders leren, anders werken en anders leven kent. De Imme betekent “In de geest van het Bijenvolk”. Dit staat symbool voor de Mienskip De Imme. Mensen kunnen dit project bezoeken als gast, vrijwilliger, wwoofer, student of als ‘artist/scientists in residence’. Al deze mensen vliegen als het ware in en uit om kennis, arbeid en ervaringen met elkaar te delen en om geïnspireerd weer huiswaarts te keren. Zij vormen tezamen met de vaste bewoners een al dan niet tijdelijke (internationale) Mienskip. De Imme is een bijzonder project omdat het zowel ecologisch, sociaal als economisch vernieuwend is en een leefgemeenschap vormt met een internationaal, regionaal en lokaal karakter. Een plek waar men voor een korte of langere tijd kan verblijven om zo de Mienskip te ervaren. Daarnaast zal de stichting (educatieve) activiteiten ontplooien voor bezoekers en (tijdelijke) bewoners.
De woonunits die gebouwd gaan worden, zijn gemaakt van vooral  stro, leem en hout uit de eigen regio. De bouwvorm van gastenverblijven is een hexagon.  De hexagonvorm maakt het mogelijk om te schakelen, net als een bijenraad. Zo zijn vele varianten mogelijk en kan later al naar gelang de behoeften, doelgroepen en nieuwe ideeën over de gastenverblijven een andere bestemming gegeven worden.   
De stro-leembouw is een kwalitatieve, goedkope, ecologische en artistieke bouwstijl. In principe kan iedereen hier zelf mee aan de slag en het zelf bekostigen. Bouwen (en wonen) wordt daarmee sociaal en ecologisch verantwoord, en economisch haalbaar. De Imme is nog op zoek naar een geschikte locatie om de woonunits te plaatsen. Hiertoe worden diverse gesprekken gevoerd met gemeenten.
Presentatie
Vandaag is tevens de eerste gebouwde stro-unit gepresenteerd. Deze is in samenwerking met meewerkers van de Oerfloed (de Permacultuur-proeftuin van de Leerschool Permacultuur) tot stand gebracht. De woonunit zal onder andere als huiskamer en ontmoetingsplek dienst doen.
Meer info: www.deimme.com
Hieronder vindt u een kort filmpje waarin de eerste strobalen unit wordt verhuisd van de bouwplaats in Grou naar De Oerfloed in Goutum: https://www.youtube.com/watch?v=qPg5S8qmzYw
 
Voor meer informatie kunt bellen met: Irma Abelskamp (voorzitter) 06-26934356, of Jase Pappot (secretaris) 06-17442827.