Stichting De Natuur en Milieufederaties heeft een vacature voor een Netwerkdirecteur (0,8)!

5 augustus 2013

Stichting De Natuur en Milieufederaties heeft een vacature voor een Netwerkdirecteur (0,8)!

De Stichting De Natuur en Milieufederaties is een samenwerkingsverband van 12 zelfstandige organisaties. Iedere federatie zet zich in de eigen provincie in voor een schoon milieu, een rijke natuur en een mooi landschap. De Stichting faciliteert de samenwerking, die erop gericht is het werk van de federaties in de provincies te versterken. Dit gebeurt door een compact stafbureau in nauwe samenwerking met het Algemeen en Dagelijks Bestuur en een drietal inhoudelijke programmateams.

Functie

Het zwaartepunt in de functie ligt bij de ontwikkeling van nieuwe multistakeholder programma’s en projecten en de werving van financiering daarvoor. Daarnaast draagt de netwerkdirecteur het algemene beleid van het netwerk uit, is ambassadeur voor de provinciale Natuur en Milieufederaties in landelijke netwerken en vervult een beperkte, ondersteunende rol in de lobby op landelijk niveau. U opereert binnen de kaders die in het netwerk zijn vastgelegd en heeft oog voor interne besluitvormingsprocessen zoals die binnen een netwerk van 12 zelfstandige organisaties verlopen. U draagt zorg voor een sterke positie van de Natuur en Milieufederatie op landelijk niveau en een gefinancierde projectportefeuille. Daarnaast zorgt u voor een goed georganiseerd en effectief functionerend stafbureau.

U opereert zelfstandig op basis van een directiestatuut en het door het Algemeen Bestuur vastgelegde beleids- en werkplan van de Natuur en Milieufederaties. U bent verantwoording verschuldigd aan het Dagelijks bestuur van de Natuur en Milieufederaties. In de dagelijkse praktijk koppelt u terug met de voorzitter van de Natuur en Milieufederaties en de inhoudelijke programmateams: Energie en bedrijven, Ruimte en Natuur en Binding met Burgers. Samen met hen zorgt u voor innovatie en financiering van projecten. U geeft leiding aan een netwerksecretaris, een secretaresse, een communicatiemedewerker en een financieel medewerker.

Taken en verantwoordelijkheden

 • Het ontwikkelen van netwerkbrede programma’s van de Natuur en Milieufederaties, in nauwe samenwerking met de inhoudelijke teams en het DB.
 • Het – eveneens in samenwerking met de inhoudelijke teams – realiseren van financiering voor deze programma’s aan de hand van een tevoren vastgesteld target.
 • Onderhouden van het externe netwerk van de Natuur en Milieufederaties op landelijk niveau, relevant voor strategische doeleinden, lobby en projectontwikkeling en -acquisitie. Zowel pro-actief als ter ondersteuning van het DB en de inhoudelijke teams.
 • Ontwikkelen en bewaken van het landelijke profileringsbeleid van de Natuur en Milieufederaties
 • Het terugkoppelen met en adviseren van DB, AB en  inhoudelijke teams inzake strategische positionering en project- en beleidsontwikkeling op landelijk niveau.
 • Externe vertegenwoordiging in thema-overstijgende zaken.
 • (Aansturing) externe communicatie, bewaken kwaliteit en consistentie.
 • Dagelijkse leiding aan het stafbureau, aansturing van de planning en control cyclus en bedrijfsvoering rond projecten.

U beschikt over:

 • een helicopterview over en sterke affiniteit met het brede  werkveld van natuur, milieu en duurzaamheid.
 • een goed gevoel voor fondsenwerving, projectontwikkeling en innovatie en een aantoonbare staat van dienst op dit gebied.
 • een relevante opleiding op WO-niveau.
 • een ondernemende instelling en zeer sterke contactuele vaardigheden.
 • een netwerk in duurzaamheid op landelijk niveau, dan wel de vaardigheid dit snel op te bouwen.
 • aantoonbaar leidinggevende capaciteiten en ervaring in een representatieve functie.
 • inzicht in en ervaring met projectmanagement.

 

Salaris

Inschaling schaal 9-10 in de CAO Bos en natuur, met een maximum bruto voltijdssalaris van € 5.713,-

 

Reageren

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Natuur en Milieufederaties, Joris Hogenboom (directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht), 030 – 256 73 50. Uw sollicitatiebrief met CV kunt u tot uiterlijk 1 september 2013 richten aan info@natuurenmilieufederaties.nl