Stichting Natuurcollectief Fryslân opgericht

28 april 2015

Stichting Natuurcollectief Fryslân opgericht

Stichting Natuurcollectief Fryslân is vandaag opgericht door Romke Kinderman en Tineke de Vries, twee particuliere natuurbeheerders.

Romke Kinderman heeft een natuurgebied in het Butefjild van Veenwouden. Het natuurgebied de Flearen van Tineke de Vries ligt in Elahuizen.

Aanleiding is de beslissing van de gezamenlijke provincies dat kleinere beheerders (<75 ha) voortaan collectief een aanvraag voor een beheervergoeding in het kader van de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL) moeten doen, waarbij certificering verplicht wordt gesteld.

We willen de particuliere beheerders en de provincie de komende jaren ondersteunen bij de ontwikkeling naar collectieve aanvragen. Eigenaren moeten een beheervergoeding kunnen aanvragen via het collectief. Provincies willen weten wie de particulieren zijn, maar ook de kosten in de hand houden. Iedereen heeft er belang bij dat het geld niet in het proces van de aanvraag gaat zitten, maar besteed kan worden in en aan de natuur. Eigenaren die zelf verantwoordelijk willen zijn voor hun beheer kunnen en willen dat ook laten zien. Wij zijn twee van die eigenaren van de ongeveer 100 die er in Friesland zijn. Dat is de reden dat wij ook gekozen hebben voor een individueel certificaat via de stichting Part-Ner.

We werken nauw samen met Het Friesch Grondbezit en ook met de Unie van Bosgroepen.

We zijn bij de oprichting van het collectief op een fantastische manier ondersteund door notariskantoor de Werven uit Oosterwolde.

Verder hebben we de ambitie om op een leuke manier in beeld te gaan brengen:

  • wie de particuliere natuurbeheerders in Friesland zijn
  • waar ze zitten
  • en wat ze doen

We willen graag één gezamenlijk geluid laten horen. Er is veel wat ons bindt en we lopen allemaal vaak tegen dezelfde dingen aan. We nodigen andere particuliere beheerders dan ook van harte uit bij ons aan te schuiven.

Voor meer informatie kunnen geïnteresseerde particulieren contact opnemen met Tineke de Vries mob. 06 41879941; email tnkdevr@planet.nl.