Stichting Ynnatura reikt biodivers ontwerp uit aan bedrijven

7 mei 2019

Wie onderneemt in Fryslân heeft belang bij de instandhouding van de Friese natuur. De stichting ‘Ynnatura, bedrijven voor It Fryske Gea’ biedt bedrijven en organisaties de mogelijkheid zich te verbinden met het werk van de natuurbescherming in Fryslân. Nieuw is dat de stichting bedrijven wil stimuleren om op hun bedrijfsterreinen hun zorg voor biodiversiteit in praktijk te brengen. Op woensdag 8 mei reikt de stichting aan drie bedrijven de eerste vouchers uit voor de realisatie van een groen bedrijfsterrein.

Er bestaat een groeiend besef bij ondernemers dat duurzaam omgaan met de natuur van zeer groot belang is. Een grote biodiversiteit zorgt voor een vitale natuur en geeft een bedrijf veel  voordelen in de vorm van bijvoorbeeld kostenbesparing, waarde verhoging, een groen imago en een betere gezondheid voor de werknemers.

Daarom organiseerde de Stichting Ynnatura samen met It Fryske Gea, de Friese Milieufederatie en de gemeente Leeuwarden onlangs een symposium over biodiversiteit op bedrijventerreinen. Ondernemers werden aan de hand van praktijkvoorbeelden van diverse sprekers geïnspireerd over hoe biodiversiteit gestimuleerd kan worden rondom hun bedrijfspand en wat daarvan de voordelen zijn.

Kosteloos ontwerp

Een bloeiend bedrijventerrein is niet een doel op zich maar een logisch gevolg van een belangrijk vraagstuk waar bedrijven de komende jaren voor komen te staan: het creëren van een klimaatbestendig bedrijventerrein zonder afbreuk te doen aan het ondernemerschap.

Om ondernemers op weg te helpen naar een groen bedrijfsterrein heeft de stichting Ynnatura voor tien bedrijven kosteloos een groen ontwerp beschikbaar gesteld die zullen worden uitgevoerd door Peter de Boer van ecologisch adviesbureau FaunaX uit Gorredijk.

Op woensdag 8 mei worden daarvoor de eerste vouchers uitgereikt aan:

  • Windgroep (Drachten) tbv zonnepark Lemmer
  • Camping It Wiid (Earnewâld)
  • Jelle Bijlsma BV (Gytsjerk)

Datum           : woensdag 8 mei
Tijdstip         : 17.00 uur
Locatie          : Camping It Wiid, Koaidyk 10, 9264 TP te Earnewâld

U bent van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn.

Voor meer informatie:

Jelle Coen Bijlsma

jcbijlsma@jellebijlsma.nl / 06-43725329