Stripboek over het leven van de grutto

28 februari 2014

Stripboek over het leven van de grutto

Er is een stripboek uitgebracht over het leven van de grutto, de ‘Kening fan ‘e Greide’. Tekenaar en schrijver is Ysbrand Galama, die eerder een dagelijkse gruttostrip had in het Friesch Dagblad. De eerste (Nederlandstalige) exemplaren zijn voor deelnemers aan de Grote Grutto Race in Natuurmuseum Fryslân en voor deelnemers  aan het project “Op aventoer by de Boer”. Het Friese, originele exemplaar met de titel ‘De Skriezemaaitiid’ is online verkrijgbaar en ligt binnenkort in de boekhandels. Het stripboek is mede mogelijk gemaakt door de Friese Milieu federatie.

De Nederlandse vertaling (‘Het Gruttovoorjaar’) werd , tijdens de opening van ‘Grutsk op de Grutto’ gepresenteerd in het Natuurmuseum. In deze expositie, die tot 1 juni 2014 duurt, is het leven van de grutto te volgen aan de hand van foto’s, filmpjes en trekroutes. Ook zijn er opgezette grutto’s en uitvergrote tekeningen van Galama te zien.

Meertalig
De originele Friese versie is een luxere uitvoering. Naast het Nederlands, wordt het stripboek mogelijk later ook vertaald in het Frans en Spaans. Frankrijk en Spanje zijn namelijk, net als Nederland, belangrijke landen voor de weidevogel. Veel grutto’s maken er een tussenstop tijdens hun trek van Noordwest-Afrika naar Nederland (eind februari) en omgekeerd (in de zomer).

Striptekenaar en onderzoeker

Ysbrand Galama is naast striptekenaar ook voorzitter van Vogelwacht Workum e.o. en onderzoeker voor de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij onder meer samenwerkt met bioloog en grutto-expert Theunis Piersma. Galama’s werkgebied beslaat met name het weidelandschap van Súdwest-Fryslân, waar hij tot afgelopen zomer onderzoek deed naar grutto’s en hun leefgebied.

Galama’s bevindingen waren inspiratie voor ruim vijftig grutto-stripverhaaltjes die hij gaf aan de boeren op wiens weilanden de grutto’s broedden. Zijn doel: “Dat elke boer het verhaal van zijn grutto kent en daarbij betrokken raakt. Bij het onderzoeken probeer ik boeren zoveel mogelijk te betrekken, zonder hen kunnen we niets”, aldus Galama, die grutto’s is gaan tekenen omdat de vogel symbool staat voor een biodivers landschap. “Een moeilijke kwestie, maar in stripvorm is goed uit te leggen hoe een grutto leeft en wat die nodig heeft. Ik wil laten zien wat voor moois er in het weiland te vinden is en hoop dat mensen weidevogels meer gaan waarderen. Want als je de vogels kent, ga je meer van ze houden. De strip brengt mensen hopelijk dichter bij onze natuur, daarnaast moeten ze er ook om kunnen lachen.”
Uitgever van het stripboek is Steven Sterk (Bornmeer) uit Gorredijk. ‘De Skriezemaaitiid’ ligt binnenkort in de boekhandels, maar is nu al voor € 12,50 verkrijgbaar via www.bornmeer.nl.

Ysbrand Galama - Het Gruttovoorjaar