Subsidie voor zonneboilers, warmtepompen en palletkachels

7 januari 2016

Subsidie voor zonneboilers, warmtepompen en palletkachels

Met de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. De regeling is voor zowel particulieren als zakelijke gebruikers.

ISDE is een subsidieregeling van het ministerie van Economische Zaken. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Waarom deze subsidie?
De overheid gaat de komende jaren stimuleren dat Nederlandse huizen en bedrijven minder door gas en meer door duurzame warmte worden verwarmd. Zo kan energie worden bespaard en CO2-uitstoot worden teruggedrongen. Via deze nieuwe subsidieregeling worden particulieren en zakelijke gebruikers die zelf duurzame energie willen opwekken financieel ondersteund. De omslag naar een duurzamere energievoorziening kan zo samen worden gemaakt.

De Investeringssubsidie duurzame energie voor kleine apparaten voor de productie van duurzame energie komt voort uit het Energieakkoord in 2013 en is aangekondigd in de Warmtevisie in april 2015. De meerjarige regeling opent op 1 januari 2016 en loopt tot en met 31 december 2020. Per subsidiejaar wordt het budget vooraf bekend gemaakt.

Wanneer kunt u de ISDE aanvragen?
Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2016 17.00 uur ingeiend worden. RVO.nl behandelt de aanvragen op volgorde van binnenkomst.

Hoeveel subsidie is er?
In 2016 is er € 70 miljoen subsidie beschikbaar. De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassa ketel of pelletkachel en de energieprestatie.

Bekijk hier hoeveel subsidie je kunt krijgen per apparaat
Aan de apparaten die voor deze Investeringssubsidie duurzame energie in aanmerking komen stellen we specifieke technische eisen.

Bekijk de eisen, goedgekeurde types en subsidiebedragen voor:

infographic-duurzame-apparaten-ez