Symposium | Kleinschalige Monomestvergisting

Symposium | Kleinschalige Monomestvergisting

Op 23 april verzamelden zich enthousiaste deelnemers uit diverse achtergronden voor het Symposium Kleinschalige Monomestvergisting, georganiseerd door de Friese Milieu Federatie en het Platform Groengas. Het was een inspirerende dag waarop mensen met verschillende perspectieven samenkwamen om zich te verdiepen in dit complexe onderwerp en constructief ideeën uit te wisselen.

25 april 2024

Het programma begon met een hartelijk welkom en een overzicht van de doelstellingen van de dag. De lezingen, gepresenteerd door deskundigen zoals Bert van Asselt, Ruud Paap en Titia Jippes, boden een diepgaand inzicht in de mogelijkheden en bedenkingen rond kleinschalige monomestvergisting. De rol vanuit de FMF was hierbij om mensen en kennis bij elkaar te brengen en het energietransitie proces te faciliteren en te versterken en daarbij ook relevante randvoorwaarden te stellen. Hierbij stond de positionpaper die we hebben geschreven centraal als uitgangspunt.

De discussiesessies bleken bijzonder vruchtbaar, waarbij de rol van groen gas in de energietransitie centraal stond. Deelnemers werden uitgedaagd om hun standpunten te delen en elkaars ideeën te toetsen, wat resulteerde in waardevolle inzichten en nieuwe perspectieven.

Ervaringen met monomestvergisting
Een bijzonder hoogtepunt was de presentatie van agrarische ervaringsdeskundige Jan Dirk van Mourik, die zijn installatie en ervaringen met monomestvergisting deelde. Dit bracht het onderwerp tot leven en illustreerde de praktische implicaties ervan voor boeren en hun gemeenschappen.

Het symposium werd afgesloten met een verhelderende paneldiscussie, gemodereerd door Hans van der Werf, waarin verschillende standpunten en visies werden belicht. De eerlijke verhalen vanuit de boeren en andere betrokkenen gaven een waardevol inzicht in de uitdagingen en kansen van monomestvergisting in relatie tot de landbouwtransitie en de energietransitie. We zullen de input van deze dag gebruiken om een herziene versie van de Zienswijze kleinschalige monomestvergisting uit te brengen.

Excursie naar de monomestvergister
Een ander hoogtepunt van de dag was de excursie naar de monomestvergister, waarbij vooral de indrukwekkende automatisch bestuurde voertuigen de aandacht trokken. Het was fascinerend om te zien hoe moderne technologieën worden ingezet om duurzame oplossingen te realiseren.

Namens de organisatoren willen we graag alle deelnemers bedanken voor hun betrokkenheid en bijdragen aan deze inspirerende dag van dialoog en verkenning. Samen hebben we belangrijke stappen gezet naar een duurzamere toekomst. We kijken uit naar verdere samenwerking en vervolgstappen om de inzichten van vandaag om te zetten in concrete acties voor een schonere en groenere wereld.

Voor meer informatie of opmerkingen, neem contact op met FMF.