Symposium kleinschalige monomestvergisting

19 maart 2024

Kleinschalige monomestvergisting

Samenwerking met Platform Groen Gas en Friese Milieu Federatie

Monomestvergisting, een onderwerp dat voortdurend in ontwikkeling is en waarin nieuwe perspectieven en benaderingen blijven opduiken. Maar wat weten we eigenlijk al over dit proces? Hoe bekijken experts dit onderwerp vanuit hun verschillende disciplines en ervaringen? En misschien nog belangrijker, hoe kijken jullie naar dit onderwerp?

Tijdens dit symposium zullen spraakmakende sprekers hun kennis en ervaring delen. Daarnaast bieden we ook ruimte voor interactie en dialoog. Wij nodigen jullie uit om al jullie vragen en inzichten te delen zodat we met elkaar tot een volledig begrip komen over monomestvergisting.

Meld je snel hier aan, want vol is vol!

Spreker

Bert van Asselt  | Senior adviseur biomass – bioenenergie bij RVO

Bert van Asselt is een chemisch (proces)ingenieur BCs. Na zijn studie begon hij zijn carrière als consultant bij een internationaal advies- en ingenieursbureau. Sinds 1998 werkt hij bij de RVO, onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat, en heeft hij verschillende functies bekleed met betrekking tot bio-energie, biogrondstoffen en de biobased economie.

Spreker

Ruud Paap | Programma manager vergroening van de gasketen bij New energy Coalition

Ruud Paap houdt zich bezig met bio-grondstoffen van methaanhoudende gassen, oftewel biogas/bio-grondstoffen, met bio-LNG en overige groene gassen, vergisting en vergassing. Een deel van zijn werk bestaat uit business development, maar ook kennisdeling en advies spelen een belangrijke rol om groengasprojecten van de grond te tillen. Hij is verbonden aan Platform Groen Gas en aan TKI Nieuw Gas.

Spreker

Jan Dirk van Mourik | Agrarische ervaringsdeskundig

Jan Dirk van Mourik is melkveehouder uit het Friese Winsum met het duurzame hart op de juiste plaats. Dankzij een scala aan slimme oplossingen produceert zijn bedrijf meer energie dan het gebruikt. Zo wordt de koelwarmte uit de melk gebruikt om aardgas te vervangen, liggen de staldaken vol met zonnepanelen en wint hij groen gas uit mest.

De zonnepanelen leveren voldoende stroom om 200 huishoudens van stroom te voorzien en er wordt voor 350 huishoudens groengras gemaakt. Daarnaast werkt Jan Dirk ook nog voor Friesland Campina.

spreker

Ids van der Ploeg | Adviseur Kennisontwikkeling Verdienvermogen Friese Milieu Federatie

Ids van der Ploeg zet zich binnen de Friese Milieu Federatie in voor de kennisontwikkeling rondom verdienmodellen in de agrarische sector. In het bijzonder zet hij zich in voor het programma NL2120 Groen Verdienvermogen. Hij heeft een landbouwkundige achtergrond en heeft verschillende adviseur rollen bekleed.

 

spreker

Titia Jippes | Jurist en Akkerbouwboerin

Als bestuurslid van dorpsbelang Marrum is Titia Jippes betrokken geraakt met biovergisting in het dorp. Sindsdien volgt ze alle ontwikkeling op het gebied van biovergsisting en staat ze omwonenden of dorpsbelangen bij die te maken hebben met mestvergisting.

Programma in grote lijnen

 8.45  Inloop

– Lezing: Introductie monomestvergisting door Bert van Asselt en Ruud Paap

– Lezing: perspectief dorpsbelang door Titia Jippes

– Discussiesessie: Rol van groen gas in de energietransitie

– Lezing: Ervaringsdeskundige aan het woord door Jan Dirk van Mourik

– Lezing: Zienswijze FMF op monomestvergisting door Ids van der ploeg

– Paneldiscussie

– Vegetarische lunch

 Panelgesprek met conclusies

13.30 Afronding

Optioneel:  Excursie naar een monomestvergister (op eigen gelegenheid)

 

Kom je ook?

Ben jij ook benieuwd naar het symposium? Je kunt de gehele dag kosteloos volgen inclusief vegetarische lunch. Om zeker te zijn van een plekje is het nodig om je vooraf aan te melden.

AANMELDEN

Wanneer: Dinsdag 23 april
Tijd: 8.45 – 15.00
Locatie: De Fabriek Leeuwarden